Štítek Reklama

Texty písní Soundtrack - Dirty Dancing - Havana Nights (2004) Santana - Satelite

Santana - Satelite

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(--Oh-Way-Oh!--)
Hey...
Hey...
(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh!--)

So what divides
From the bittersweetness love provides?
I will redefine my place within this union
For what is a lie?
And the better me can't show its side
I will try to find my way to higher ground

Oh! There's a million stories
And a million ways to get there from here

Baby, I'm gonna put your skin on mine
Be inside you all my life
But if you let your heart open up your mind
There's a whole new world on the other side
I'm gonna be your satellite
Now hand over your world at night
And I can hear you sleep beneath the candlelight
I can see your dreams like they were mine

(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh-Way-Oh!--)

When I, I hear you scream I hear you cry
It makes me realize that I am only human
For what relies on the balance between love and pride?
Then I'll abandon all my pride and bring you love

Oh! There's a million reasons
And a million ways to get to your heart

Baby, I'm gonna make you step outside
The corners of your world and find
That if you let your heart open up your mind
There's a whole new world on the other side
I'm gonna be your satellite
Now hand over your world at night
And I can hear you sleep beneath the candlelight
I can see your dreams like they were mine

(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh-Way-Oh!--)

(--Instrumental Break--)

Baby, I'm gonna put your skin on mine
Be inside you all my life
But if you let your heart open up your mind
There's a whole new world on the other side
I'm gonna be your satellite
Now hand over your world at night
And I can hear you sleep beneath the candle-light
I can see your dreams like they were mine

(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh!--)
(--Oh-Way-Oh-Way-Oh!--)
(- Oh-Way-Oh -)
Ahoj ...
Ahoj ...
(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh -)

Takže to, co dělí
Z lásky bittersweetness poskytovatele?
I zcela změní moje místo v této křižovatce
Pro to, co je lež?
A já nemohu zobrazit lepší boční STI
Pokusím se najít cestu k vyššímu základu

Oh! Je tu milion příběhů
A milion způsobů, jak se tam dostat odsud

Baby, dám kůži na mou
Buď v sobě celý život
Ale pokud necháte své srdce otevřít svou mysl
Je tu úplně nový svět na druhé straně
Budu si satelit
Nyní odevzdat svůj svět v noci
A já tě slyším spát pod svíčky
Vidím vaše sny jako já byli

(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh-Way-Oh -)

Když jsem se slyším, jak křičíš Slyšel jsem, že pláčeš
Nutí mě to uvědomit si, že jsem jenom člověk
Za to, co relie o rovnováze mezi láskou a pýchou?
Pak jsem si opustit všechny své hrdosti a přinese lásku

Oh! Je tu milionů důvodů
A milion způsobů, jak dostat do vašeho srdce

Baby, budu vás krok mimo
Koutů vašeho světa a najít
, Že pokud necháte své srdce otevřít svou mysl
Je tu úplně nový svět na druhé straně
Budu si satelit
Nyní odevzdat svůj svět v noci
A já tě slyším spát pod svíčky
Vidím vaše sny jako já byli

(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh-Way-Oh -)

(- Instrumentální Break -)

Baby, dám kůži na mou
Buď v sobě celý život
Ale pokud necháte své srdce otevřít svou mysl
Je tu úplně nový svět na druhé straně
Budu si satelit
Nyní odevzdat svůj svět v noci
A já tě slyším spát pod svíčkách
Vidím vaše sny jako já byli

(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh -)
(- Oh-Way-Oh-Way-Oh -)

Interpret

  • Interpret Soundtrack - Dirty Dancing - Havana Nights (2004)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama