Štítek Reklama

Texty písní Robyn Body Talk Pt. 2 U Should Know Better

U Should Know Better

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've gone around the world and the seven seas
I'm cashin' six-figure checks in all currencies
It's like when I be tearin' it up in Paris
Motherfuckers parler on the m-i-c
It's all "ooh la la" and "ahh oui oui"
Sippin' vin blanc in our lingerie
Choppin' heads off with madame guillotine
Even the French know better than to fuck with me

Comment allez-vous Robyn, what it do
I'm in the UK (why?) got a show to do (uh-huh)
It's big Snoopy Dogg, check the catalog
I'm overseas gettin' cheese with this dialogue
I missed my plane to Spain so I'm stuck in Colonna
I'm sippin' Saronno with this chick named Ramona
She wants me to take a flick on her phone-ah
Then take her to my hotel room and then bone her

You know when in Rome I sat down with the Romans
Said "We need a black pope and she better be a woman"
There'll be no more celibacy
Even the Vatican knows not to fuck with me

You should know better
Y-You should know better
You should know better than to fuck with me
If you knew better you would do better
You should know better
Y-You should know better
You should know better than to fuck with me
If you knew better you would do better

We big-ballin' in Holland, Amsterdam my man
I got a table at the coffee shop
Where we like to spark a lot
Hangin' in the parking lot blowin' a bleezy
Easy fo sheezy deezy

I crashed a party with the Czar
Threw a molotov cocktail in the bar
And you know my style's revolutionary
Even the Russians know better than to fuck with me

You try to ban me, you can't stand me
Cuz I'm an outlaw
Black president livin' in the White House
Mr. B he wrote a letter to me
The FBI know better than to fuck with me

Yo, I was there at Watergate
You know I rigged my gear got the fuckers on tape
They put the mic in the hand of the wrong MC
Even the CIA knows not to fuck with me

You should know better
Y-You should know better
You should know better than to fuck with me
If you knew better you would do better
You should know better
Y-You should know better
You should know better than to fuck with me
If you knew better you would do better

Tell 'em Snoop, tell 'em like it is

I been there, in there, out there like that
Right back to the hood, a hundred Euro stacks
Shoot motherfuckers just on GP
LAPD know better than to fuck with me

I danced with the devil in Kathmandu
I came hummin' and blastin' with the boogaloo too
Now I declare most solemnly
The prince of darkness know better than to fuck with me

You know not what you know
Tell 'em what I'm in it for
Then I run up in it slow
Really though, silly ho
Yea spend a minute though
I blow an ounce and make you bounce
Just like a sixty-four

Now you know me I'm a woman of peace
I don't never take nothin' don't belong to me
I throw down and say "Whatever's gonna be, gonna be"
The whole industry knows not to fuck with me

You should know better
Y-You should know better
You should know better than to fuck with me
If you knew better you would do better
You should know better
Y-You should know better
You should know better than to fuck with me
If you knew better you would do better
You should know better
Y-You should know better
You should know better than to fuck with me
If you knew better you would do better
Vydala jsem se na cestu kolem světa a sedmi moří
Inkasovala jsem šestičlenné odbavení ve všech měnách
Je to, jakobych plakala v Paříži
Diskuze sviní na "trojce"
Je to všechno "ooh la la" a "ahh ano ano"
Posrkávají bílé víno v mém spodním prádle
Jejich hlavy se setkávají s madam gilotinou
I Francouzi by to měli vědět předtím, než se mnou budou spát

Říkají: "Vítej, Robyn, co to děláš?"
Jsem z Velké británie (proč?), mám co ukázat (uh-huh)
Je to velký Snoopy, prohlédni si katalog
Jsem v zámoří, dostávám sýr i s rozhovorem
Zmeškala jsem svůj let do Španělska, tak jsem stále v Colonně
Popíjím Saronno s kočkou jménem Ramona
Chce mě vzít na šlehnutí po telefonu -ah
Pak jí vezmou do mého hotelového pokoje a tam ji vykostí

Víš, že když v Římě sedím s Římany
Říkají: "Potřebujeme černého papeže a žena bude lepší"
Už tady nebude dále celibát
I Vatikánci ví, že se mnou nemají spát

Měl by si raději vědět
Ty-ty bys měl raději vědět
Měl by si to raději vědět, něž se mnou budeš spát
Pokud jsi to věděl, měl bys to raději udělat
Měl by si to raději vědět
Měl by si raději vědět
Ty-ty bys měl raději vědět
Měl by si to raději vědět, něž se mnou budeš spát
Pokud jsi to věděl, měl bys to raději udělat

Jsme velký balon v Holandsku, v Amsterdamu je můj muž
Dostala jsem stůl v kavárně
Kde jsme měli rádi jiskry
Pobíhme po parkovišti jako vítr
Je snadné bláznit

Zničila jsem párty v caru
Hodila jsem molotovův koktejl do baru
A víš, že můj styl je dost revoluční
I Rusové by to raději měli vědět, než se mnou budou spát

Snažíš se mě proklít, nemůžeš mě vystát
Protože jednám nezákonně
Černý prezident bydlí v Bílém domě
Pan B., který mi napsal ten dopis
FBI by to měla vědět dříve, než se mnou budou spát

Yo, byla jsem tady ve Watergatu
Víš, že jsem vybavila své nářadí hajzlama na pásce
Položili cent do dlaně špatnému Mc
I CIA ví, že se mnou nemají spát

Měl by si raději vědět
Ty-ty bys měl raději vědět
Měl by si to raději vědět, něž se mnou budeš spát
Pokud jsi to věděl, měl bys to raději udělat
Měl by si to raději vědět
Měl by si raději vědět
Ty-ty bys měl raději vědět
Měl by si to raději vědět, něž se mnou budeš spát
Pokud jsi to věděl, měl bys to raději udělat

Říkají jím Snoop, říkají jim něco takového

Byla jsem tady, tady, někde tady
Zpátky v lese, hromada sta eur
Zaznačí ty svině do GP
LAPD by to měla vědět, než se mnou budou spát

Tančila jsem s ďáblem v Kathmandu
Přicházím bzučet a střílet s puškou
Teď slavnostně prohlašuji
Princ temnoty by to měl vědět dřív, než se mnou bude spát

Ty nevíš, co víš
Řekni jim, na co tady jsem
Pak pomalu vyběhnu
Opravdu myslím, hlupák
Yea, strav minutu myšlením
Vyfouknu unci a nechám tě uskočit
Jako šedesát pětku

Teď mě znáš, jsem žena míru
Nikdy bych nevzala nic, co ke mně nepatří
Shodila jsem to a řekla: "Může to být kdekoliv, kdekoliv"
Celý průmysl ví, že se mnou nemá spát

Měl by si raději vědět
Ty-ty bys měl raději vědět
Měl by si to raději vědět, něž se mnou budeš spát
Pokud jsi to věděl, měl bys to raději udělat
Měl by si to raději vědět
Měl by si raději vědět
Ty-ty bys měl raději vědět
Měl by si to raději vědět, něž se mnou budeš spát
Pokud jsi to věděl, měl bys to raději udělat
Ty-ty bys měl raději vědět
Měl by si to raději vědět, něž se mnou budeš spát
Pokud jsi to věděl, měl bys to raději udělat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama