Štítek Reklama

Texty písní Professor Green At Your Inconvenience Forever Falling (feat Haydon)

Forever Falling (feat Haydon)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Never needed a hand nope, I did it all alone
With no dad to make a man of me, I did it on my own
A victim, a condition now I'm conditioned for the cold
Even though I know what's missing there's no feeling in this home
Escaped it, a whole leap of problems, isolating instead of facing
I always attract the women who think that I need saving
Even though I'm the only person I can put any faith in
Face it, I'm chained in and happily so, what would I have to hold it if I let all the anarchy go?
Can't take the praise, I just climb my patrol, just know I better deal with hatred and handle it so

My back against the wall, there's nowhere else to go
And I can't hear you calling, who's gonna catch me when I fall?
(Who's gonna) Catch me when I fall?
And I'm forever falling
Who's gonna catch me when I fall?

See what I got in this world? That's how come I can't sleep without poppin a pill
Felt it come back up but I'm still down, Just back to convincing myself that I'm ill now
See with me the stress manifest isn't it, still in me is this ray of happiness and its killing me
I cant control it yet I worry about things that are out of my control and I'm folded
I aint never letting this introvert out, in a lonely home that could have been but isn't our house
But I aint in the mood to have any visitors round
So I hide away, my curtains been drawn so long I couldn't tell you if its night or day
So how I feel is the only way that I can hide the pain
People try and help but I shy away but a problem shared is a problem heard
But I care for you too much to make this problem ours
Who knows where this problem starts

Come on Steve and get to mine, you're not scared it's something I'm man enough to be
Or even you get be, how am I meant to handle what I see
When they just found my daddy hanging from a tree

My back against the wall, there's nowhere else to go
I can't hear you calling, who's gonna catch me when I fall?
Catch me when I fall?
And I'm forever falling
Who's gonna catch me when I fall?

Trying to find myself
I don't know where to go from here
Losing my strength
So save me again

My back against the wall, there's nowhere else to go
I can't hear you calling, who's gonna catch me when I fall?
Catch me when I fall?
And I'm forever falling
Who's gonna catch me when I fall?

So save me again

My back against the wall, there's nowhere else to go
I can't hear you calling, who's gonna catch me when I fall?
Catch me when I fall?
And I'm forever falling
Who's gonna catch me when I fall?
Nikdy jsem nepotřeboval ruku, kdepak, udělal jsem to úplně sám
Bez otce, který by ze mě udělal muže, udělal jsem to na vlastní pěst
Oběť, formován prostředím, teď jsem formován zimou
I když vím, co tady chybí, nejsou v tom domově žádné pocity
Unikl jsem tomu, celý skok problémů, izolace místo čelení
Vždycky jsem přitahoval ženy, které si myslely, že potřebuju zachránit
I když jsem jediná osoba, která může vytáhnout nějakou víru
Čelím tomu, jsem k tomu připoután a šťastně, tak co bych měl držet, kdybych nechal být veškerou anarchii?
Nemůžu se pochválit, jen vykonám svou obhlídku, jen vím, že bych se raději potýkal s nenávistí a tak ji ovládal

Záda opřená o zeď, není, kam jinam jít
A neslyším tvé volání, kdo mě chytne, když budu padat?
(Kdo) mě chytí, až budu padat?
A já padám navěky
Kdo mě chytne, až budu padat?

Vidíš, co jsem v tomhle světě získal? Tak jaktože nemůžu usnout, aniž bych si nevzal prášek na spaní
Cítím, že se to vrací, ale jsem pořád dole, znova v tom přesvědčování se, že jsem nemocný
Vidíš mě s projevy stresu, že, ve mně je pořád ten náznak štěstí a to mě zabíjí
Nemůžu to ovládat, ještě si dělám starosti o věci, které jsou mimo pole mé působnosti a jsem zohýbaný
Nikdy jsem nepustil toho introverta ven, v osamělém domově, kterým by mohl být, ale není to náš dům
Ale nemám náladu na žádné návštěvníky kolem sebe
Tak se schovám, moje závěsy byly potopené tak dlouho, nedokázal bych ti říct, jestli je noc nebo den
Tak, jak se cítím, je jediný způsob, jak můžu skrýt bolest
Lidi se snaží a pomáhají, ale já se stydím, ale problém sdílený je problém slyšet
Ale já se o tebe tolik starám, abych z toho udělal naše problémy
Kdo ví, kde ten problém začal

Pojď, Steve, a dostaň se ke mě, nebojíš se, je to něco, jsem na to dost muž
Nebo bys to měl být ty, jak jsem myslel, že zvládnu to, co uvidím
Když našli mého otce viset pověšeného ze stromu

Záda opřená o zeď, není, kam jinam jít
A neslyším tvé volání, kdo mě chytne, když budu padat?
Kdo mě chytí, až budu padat?
A já padám navěky
Kdo mě chytne, až budu padat?

Snažím se najít sám sebe
Nevím, kam odsud jít
Ztrácím svou sílu
Tak mě znovu zachraň

Záda opřená o zeď, není, kam jinam jít
A neslyším tvé volání, kdo mě chytne, když budu padat?
Kdo mě chytí, až budu padat?
A já padám navěky
Kdo mě chytne, až budu padat?

Tak mě znovu zachraň

Záda opřená o zeď, není, kam jinam jít
A neslyším tvé volání, kdo mě chytne, když budu padat?
Kdo mě chytí, až budu padat?
A já padám navěky
Kdo mě chytne, až budu padat?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama