Štítek Reklama

Texty písní Pennywise Unknown Road Unknown Road

Unknown Road

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"...two roads diverged in a wood, and i
i took the one less traveled by, and
that has made all the difference."

So you're currently content with your surroundings
You possess a vague sense of accomplishment
Did you give all you had to give or did you
give conservative
Do you think that all the years that passed you
by we're all well spent
Pictures of everyday life spark memories
And certain things pull triggers in your mind
What would be different now if you were
there than here.
What passages, what fantasies lie just
beyond the unknown road
Do you know, the miracles that could
be found they're waiting down the
unknown road, so it goes
A few more cornerstones that could be yours
Ever get the thought you were mistaken?
Ever think about the stones you've left
un-turned? More chances slip away with
every passing day, suffering with cold
You're so afraid you might get burned.
And wondering can take it's toll yeah
And wondering you can rack your skull
And wondering can send your
imagination up a tree
Wondering what fantasies lie just
beyond the unknown road
Time is right now of the essence
Time is right to learn your lessons
Time is all that you have left
things you've contemplated
the unknown road is one
"... dvě cesty rozcházející se v lese a já
vybral jsem si tu méně prošlapanou, a
to učinilo všechen rozdíl."

Takže teď jsi spokojený se svým okolím
Máš matné tušení o úspěchu
Dal jsi vše, co jsi musel dát, nebo jsi
dával opatrně
Myslíš si, že všechny ty roky, co tě přešly
co jsme proplýtvali
Obrazy všech dnů, třpytivé vzpomínky života
A jasné věci tisknou spouště ve tvé mysli
Co by mohlo být jiné kdybys byl
tam a ne tady.
Jaké průchody, jaké fantazie leží za
neznámou cestou
Víš, zázraky, co mohou
být nalezeny čekají na
nenámé cestě, tak to jde
Pár dalších základních kamenů co by mohlo být tvých
Myslel jsi někdy, že ses zmýlil?
Myslel jsi někdy na kameny, co jsi zanechal
neobrácené? Víc šancí proklouzává s
každým dalším dnem, utrpení s chladem
Bojíš se, že by ses mohl spálit.
A divíš se, že si to bere daň.
A divíš se, že tvoje lebka trpí
A divíš se, že tvoje představivost
letí na strom
Divíš se, jaké fantazie leží za
neznámou cestou
Přišel čas podstaty
Přišel čas poučit se
Čas je vše, co ti zbylo
věci, co jsi zvažoval
neznámá cesta je jedna
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama