Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Satellite Whatever It Takes

Whatever It Takes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

whatever it takes - (and) we gots to seperate
whatever it takes - all these true from the fakes
whatever it takes - (and/cause) this is how we show and prove
whatever it takes - cause we ain't got nothin to lose

whatever it takes..
face to face with aggression, de-bolish and molish the opposition
armored to be the stronger and conquer my competition
this ammunition, fills a vision that makes decisions
i told you once before but it's obvious you didn't listen
so listen closely, or next time you wanna quote me
and take my advice, you'd be wise to not approach me
and learn your lesson, hit this class and you're over session
found the test and had no idea with whom you're messin..


transformin the mindset, but how quickly do those forget
one hundred miles to run and ain't even broken a sweat
until the death, we won't settle for nothin less
no need to creep you knew we was comin but still you slept
but it's time to rise up was just built up from deep inside
actin like you was down now that leads to a collide
best to recognize, starin at me, because you shook
whatever it takes, is what it took..


this is our house..
and this is where we live..
and ain't nobody..
gonna mess with us, in our house..
this is our house..
(this is our house..)


whatever it takes!

whatever it takes.. whatever it takes..
this is our house..
this is our house!
this is our house!
this is our house!
this is our house..
this is our house..
our house..
whatever it takes.. whatever it takes..
cokoli, - (a) jsme gots oddělit
vše pro to - to vše pravda, ze padělky
cokoli, - (a / příčiny) je to, jak jsme se ukázat a dokázat,
vše pro to - protože jsme, není tu nic ztratit

bez ohledu na to bere ..
tváří v tvář s agresí, de-bolish a molish opozice
obrněné být silnější a podmanit si své soutěže
této munice, vyplňuje vizi, která rozhoduje
Říkal jsem ti jednou dříve, ale je zřejmé, že jste neposlouchali
tak poslouchejte pozorně, nebo příště budete chtít citovat mě
a vzít mou radu, měli byste být moudré, aby se o mě
a učit své lekce, hit této třídy a jste starší relace
našel test, a netušila, s kým jste messin ..


transformin myšlení, ale jak rychle se tyto zapomenout
sto mil spustit a není ani zlomený pot
až do smrti, budeme se nespokojí s nic méně
bez nutnosti plížit jste věděli, že jsme se sem ale ještě jsi spal
ale je na čase, aby se zvedl právě vybudoval z hloubi
aktin, jako byste byl teď dolů, která vede ke kolizi
Nejlepší uznat, Upření na mě, protože si potřásl
bez ohledu na to bere, je to, co trvalo ..


to je náš dům ..
a to je místo, kde žijeme ..
a není nikdo ..
budu si s námi, v našem domě ..
to je náš dům ..
(to je náš dům ..)


bez ohledu na to bere!

bez ohledu na to bere .. bez ohledu na to bere ..
to je náš dům ..
to je náš dům!
to je náš dům!
to je náš dům!
to je náš dům ..
to je náš dům ..
náš dům ..
bez ohledu na to bere .. bez ohledu na to bere ..
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama