Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Satellite The Messenjah

The Messenjah

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I message, written in rhyme, prophetic
Teachers amongst the skeptics and guiding the misdirected
Infected with their lies and their alibis
With their third eye blind, out of line, they try to prophesy
I and I unfold the mysteries told
From the futuristic realms to the days of old
Make straight through the path of the one voice calling
Truth shines, back again two times in the Second Coming

I am the Messenjah
I am the Messenjah
I am the Messenjah
I am the Messenjah

This I pledge, and I'll take it to my death
I'll lay my life down for you and die over again
I and I, I'm not ashamed of the Most High
Even if I die tonight, if I die tonight
This I pledge, and I'll take it to my death

You can bet your life on my words and everything I said
You can't take away my love for this sacrifice
Even if I die tonight, if I die tonight

True king descendant, master to the apprentice
Pleased to release and reveal in me His presence
Forever blessed, I believe if Jah said it
The word of life came alive in the scriptures ?C I read it
All hail, we prevail, the Tribes of Israel, flow through ya

We pursue the conquering lion of the Tribe of Judah
Don't let 'em fool ya, before this, the foolish get rushed
So don't slop, you never knew us
Vzkaz, prorocky zapsaný do rýmů.
Učitelé mezi skeptiky vedou nesprávně.
Jsou nakažení jejich lžemi a jejich alibim.
S jejich slepým třetím okem které, zkoušejí otevřít
Já a já odhalím vyřknuté tajemství.
Z budoucnosti ke starým časům
Přímo skrz tuto cestu, jeden hlas volá
Pravda zázáří dvakrát při Druhem Příchodu

Já jsem Posel Hospodinův(4x)

Ref:
Tohle zaručuju, a vemu si to až ke smrti
Obětuju svůj život za tebe a zemřu znovu a znovu
Já a já se nestydím za Nejvyššího
Pokud zemřu dnes večer, tak zemřu dnes večer
Můžeš se spolehnout na moje slova a na všechno co říkam.
Nemůžeš odvrhnout svou lásku pro tuto oběť
Pokud zemřu dnes večer, tak zemřu dnes večer

Potomek pravého krále, mistrův učedník
Žehná mi stále a zjevuje ve mě svou přítomnost
Navždy požehnaný, Veřím jak to Ježíš řekl
Slovo života přišlo živě v Písmu - čtu to
Všichi jsou vítáni, zvítězíme, kmen Izraele
Následujeme vítězného lva z Judy
Nenechejme je zblbnout, předtím než přijdou
Tak nezastavujme, nikdy nás nepoznají

Ja jsem Posel Hospodinův (4x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama