Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Why Wait?

Why Wait?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Thinkin that I won't up on dread hahaha, Rasta
Ooo-ahh Hey, ah-haha Hey
Ooo-ahh Hey, ah-haha Hey

Lift my head up this morning
Before i awake gotta give Jah Jah praises first thing
No other god come before me
So wicked Babylon, me go sing up
Chant them down babylon
Me go stand up
hold thy ground against them wicked plans
Speak up,
Testify against them Babylon system
Give thanks and praise

No matter where i go, no matter what they say
Jah Jah gonna be there for me
No matter where i go, no matter where i play
Jah Jah gonna be there for you
For you For you
Jah Jah gonna be there for you
For you, For you
and Jah Jah gonna be there

So why you wanna wait so long?
Shining so bright, and natty dready don't wait
Why you wanna wait so long?
So long, so long, my little baby don't wait
Why you wanna wait so long?
For you, For you, my little sister don't wait
Why you wanna wait so long?

For his majesties love
You got to know, ah-haha
For his majesties patients and love
ah-haha, you got to serve the King

What a lovely little feeling
no matter where i go, in the streets them ah show me lovin
cause in the south we are bubblin
Give me more of that Diego raw sound, sound
It's your boys comin out of southtown, town
and you know we have to break it on down, down
Testify against them Babylon system

No matter where i go, no matter what they say
Jah Jah gonna be there for me
No matter where i go, no matter where i play
Jah Jah gonna be there for you
So long, So long
Jah Jah gonna be there for you
For you, For you
and Jah Jah gonna be there

So why you wanna wait so long?
and natty dready don't wait
Why you wanna wait so long?
So long, so long, my little baby don't wait
Why you wanna wait so long?
So long, so long, my little sister don't wait
Why you wanna wait so long?

For his majesties love
Open your hearts and let Jah come in
and i will know that he will wipe away our sin

So why you wanna wait so long?
and natty dready don't wait
Why you wanna wait so long?
I pray now, my little baby don't wait
Why you wanna wait so long?
I pray now, my little sister don't wait
Why you wanna wait so long?
Přemýšlím, že nebudu až na strach hahaha, Rasta
Ooo-ahh Hej, ah-haha hej
Ooo-ahh Hej, ah-haha hej

Zvednout hlavu až dnes ráno
Předtím, než jsem vzhůru musím dát Jah Jah chválí první věc
Žádný jiný bůh se přede mnou
Tak zlé Babylon, mě jít zpívat do
Chorál je dolů babylon
Mě jít postavit se
držet tvé země proti nim zlé plány
Mluvit,
Svědčit proti nim Babylon systém
Vzdát díky a chválu

Bez ohledu na to, kde jsem jít, bez ohledu na to, co říkají
Jah Jah tam bude pro mě
Bez ohledu na to, kde jsem jít, bez ohledu na to, kde hraji
Jah Jah Bude tu pro vás
Pro vás Pro vás
Jah Jah Bude tu pro vás
Pro vás, pro vás
a Jah Jah tam bude

Tak proč se chcete čekat tak dlouho?
Svítí tak jasně, a obratný dready nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?
Tak dlouho, tak dlouho, můj malý dítě nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?
Pro vás, Pro tebe, moje malá sestra nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?

Pro jeho veličenstva lásky
Musíš vědět, ah-haha
Pro jeho veličenstva pacienty a láska
ah-haha, musíš sloužit králi

Co krásný malý pocit
bez ohledu na to, kde jsem jít, v ulicích je ah mi ukázat lovin
způsobují na jihu jsme Bubblin
Dej mi víc, že ​​Diego syrovým zvukem, zvuk
Je to vaše kluci sem z Southtown, město
a vy víte, musíme zlomit dolů, dolů
Svědčit proti nim Babylon systém

Bez ohledu na to, kde jsem jít, bez ohledu na to, co říkají
Jah Jah tam bude pro mě
Bez ohledu na to, kde jsem jít, bez ohledu na to, kde hraji
Jah Jah Bude tu pro vás
Tak dlouho, tak dlouho
Jah Jah Bude tu pro vás
Pro vás, pro vás
a Jah Jah tam bude

Tak proč se chcete čekat tak dlouho?
a obratný dready nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?
Tak dlouho, tak dlouho, můj malý dítě nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?
Tak dlouho, tak dlouho, moje sestřička nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?

Pro jeho veličenstva lásky
Otevřete svá srdce a nechte Jah přijít
a já budu vědět, že on jim setře naše hříchy

Tak proč se chcete čekat tak dlouho?
a obratný dready nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?
Modlím se, můj malý dítě nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?
Modlím se teď, moje malá sestra nečekejte
Proč chcete čekat tak dlouho?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama