Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death The Payback

The Payback

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Nobody move, Nobody gets hurt for all it's worth
State of Emergency, red alert
I'm takin you for your currency,
service these stocks and bonds through off-shore accounts
from Cuba to Taiwan (But It's already poppin)
Bout to flip the script on these poli-tricks (profit for the hood)
So i can chisel the government (who's runnin this?)
SonDread from playa's callin shots (callin all blocks)
Come clap your hands off the timing (run these streets)
Money fallin down like rain (let's run these streets)
The hoods cashin in to a back pay (let's run these streets)
It's time to come up with our fists, soul stealer from the rock
and makin everybody rich

The Payback, it's The Payback
Come follow me and we can all get paid
The Payback, it's The Payback
We makin money fallin down like rain
The Payback, it's The Payback
Come follow me and we can all get paid
The Payback, it's The Payback
Top of the world and all The Payback

Nobody move, Nobody gets hurt for all it's worth
Payin back the streets all they deserve (poverty was meant to keep the people oppressed)
That's why operation Mr. BG is now the progress (like a fool said)
Take a dip to his mansion, and gate-nap this cat
and make the call for his ransom (what you askin?)
The plan is you will deliver every family in America about six figures
(Your still richer) With more money than you can spend
(Your still richer) With more money than you can lend
(Your still richer) And just pretend all ya need
Give it all to the community, but hey that's just me

The Payback, it's The Payback
Come follow me and we can all get paid
The Payback, it's The Payback
We makin money fallin down like rain
The Payback, it's The Payback
Come follow me and we can all get paid
The Payback, it's The Payback
Top of the world and all The Payback

Nobody move, Nobody move
Nobody move, Nobody gets hurt
Nobody move, Nobody gets hurt
Nobody move, Nobody gets hurt
Nobody move, Nobody gets hurt
Nobody move, Nobody gets hurt!
Nobody move, Nobody gets hurt!
Nobody move, Nobody gets hurt!
Nobody move!

The Payback, it's The Payback
Come follow me and we can all get paid
The Payback, it's The Payback
We makin money fallin down like rain
The Payback, it's The Payback
Who'll know the face but you'll remember the name
The Payback, it's The Payback
Top of the world and all The Payback
Nikdo ani hnout, dostane nikdo zraněn za všechny stojí za to
State of Emergency, Red Alert
Jdu si pro své měny,
služby těchto akcií a dluhopisů prostřednictvím off-shore účty
z Kuby do Tchaj-wan (Ale to už poppin)
Zápas otočit skript na těchto triků politik-(zisk pro digestoře)
Tak jsem si dláto vlády (kdo je Runnin to?)
SonDread od Playa je volat snímků (volá všechny bloky)
Přijďte tleskat ruce pryč načasování (běh těchto ulicích)
Peníze fallin dolů jako déšť (pojďme běh těchto ulicích)
Kukly Cashin do zad platit (ať je běh těchto ulicích)
Je na čase přijít s našimi pěstmi, duše zloděj ze skály
a dělání všichni bohatí

Payback, je to Payback
Pojď za mnou a můžeme dostat zaplaceno
Payback, je to Payback
My Makin peníze padá dolů jako déšť
Payback, je to Payback
Pojď za mnou a můžeme dostat zaplaceno
Payback, je to Payback
Vrcholku světa a všechny Payback

Nikdo ani hnout, dostane nikdo zraněn za všechny stojí za to
Vklad zpět na ulici, které si zaslouží všichni (chudoba byl chtěl, aby utlačované)
To je důvod, proč operaci pan BG je nyní pokroku (jako blázen řekl)
Se ponořte do jeho sídla, a gate-zdřímnout tuto kočku
a výzva k účasti v jeho výkupné (to, co žádám?)
V plánu je vám přinese každé rodině, v Americe asi šest čísel
(Vaše stále bohatší) S více peněz, než si můžete strávit
(Vaše stále bohatší) S více peněz, než si můžete půjčit
(Vaše stále bohatší) A jen předstírat, že tě potřebují všechny
Dejte to vše ke komunitě, ale hej to je jen já

Payback, je to Payback
Pojď za mnou a můžeme dostat zaplaceno
Payback, je to Payback
My Makin peníze padá dolů jako déšť
Payback, je to Payback
Pojď za mnou a můžeme dostat zaplaceno
Payback, je to Payback
Vrcholku světa a všechny Payback

Nikdo ani hnout, Nikdo ani hnout
Nikdo ani hnout, nikdo se nic nestane
Nikdo ani hnout, nikdo se nic nestane
Nikdo ani hnout, nikdo se nic nestane
Nikdo ani hnout, nikdo se nic nestane
Nikdo ani hnout, nikdo se nic nestane!
Nikdo ani hnout, nikdo se nic nestane!
Nikdo ani hnout, nikdo se nic nestane!
Nikdo ani hnout!

Payback, je to Payback
Pojď za mnou a můžeme dostat zaplaceno
Payback, je to Payback
My Makin peníze padá dolů jako déšť
Payback, je to Payback
Kdo bude vědět, tvář, ale budete vzpomenout na jméno
Payback, je to Payback
Vrcholku světa a všechny Payback
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama