Štítek Reklama

Texty písní Myrath Hope Fade Away

Fade Away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I can see no future I just see the end
The end of love and the beautiful world
We built together in late September
When we first met and fall in love

Do you remember? All the stars above
Do you remember? The burning love
We shared together for nights to remember
Never thinking of days to come

Since you were gone and waved one last good by
Are you still mine, still mine? Will we ever meet again?
Before this love will be fading away

Uncertain future No one can stand
Left to wonder with meaningful words
Love for ever sweet and tender
Will light be still shining through

We shared together for nights to remember
Never thinking of days to come

Since you were gone and waved one last good by
Are you still mine, still mine? Will we ever meet again?
Before this love will be fading away

Since you were gone and waved one last good by

Since you were gone and waved one last good by
Are you still mine, still mine? Will we ever meet again?
Before this love will be fading away


Memories of last moments that we spent together
Hoping they will last for ever
Never to fade, fade away
Nevidím žádnou budoucnost, právě jsem uviděl konec
Konec lásky a nádherného světa
Který jsme spolu vytvořily na konci září
Když jsme se poprvé setkali a zamilovali se

Pamatuješ? Všechny ty hvězdy nad námi?
Pamatuješ? Tu žhnoucí lásku
Sdíleli jsme spolu noci, aby jsme si pamatovali
Nikdy jsme nepřemýšleli o dnech co přijdou

Od doby cos odešla a zamávala poslední naschledanou
Jsi stále má, stále má? Setkáme se ještě někdy?
Než naše láska opadne.

Nejistá budoucnost. Nikdo se nezůstane
divit s výstižnými slovy
Láska, navěky sladká a něžná
Bude světlo ještě prosvítat?

Sdíleli jsme spolu noci, aby jsme si pamatovali
Nikdy jsme nepřemýšleli o dnech co přijdou

Od doby cos odešla a zamávala poslední naschledanou
Jsi stále má, stále má? Setkáme se ještě někdy?
Než naše láska opadne.

Od doby cos odešla a zamávala poslední naschledanou

Od doby cos odešla a zamávala poslední naschledanou
Jsi stále má, stále má? Setkáme se ještě někdy?
Než naše láska opadne.

Vzpomínky na poslední chvíle co jsme spolu strávily
Doufající, že budou trvat navěky.
Nikdy nezeslábnou, nezmizí.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama