Štítek Reklama

Texty písní Mr.Worldwide (Pitbull) Back In Time(featured Men in black III)

Back In Time(featured Men in black III)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let´s excuse me baby,
Go, yeah you baby,
Back, ooh you groovy baby,
In, let´s make a movie baby,
Time, excuse me baby,
Let´s, yeah you baby,
Go, ooh you groovy baby,
Back in,
let´s make a movie baby,
Time

It´s Mr.Worldwide,
Agent A., Reporting live,
From Cape Canaveral,
MK, Big Syphe, let´s ride

Back, back, in, in, time
Baby, ohhh baby, 
ohhh baby, my sweet baby,
you´re the one.

Miami equals black mask,
black clothes,
With a little bit of rope to tie,
I flipped it.

Black suits, white shirts,
black glasses with a matching tie,
Like Agent J. or agent K,
and I wish the whole world would.

Ok, I´m tryin´ make a
billion out of 15 cents,
Understand, understood.

I´m a go-getter, mover, shaker, culture,
bury a border,
record-breaker won´t cha.

Give credit where credit
is due don´t cha,
know that I don´t give a number two,
Y´all just halfway thoughts

Not worth the back of my mind,
But to understand the future,
we have to go back in time.

Baby, ohhh baby, 
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.

I got the globe, yeah,
in the palm of my hand,
Wherever I spin it,
that´s where I land.

Let´s save the world,
Men in Black,
I know you understand.

Stop the movement,
they can try if they want to,
Ignorar lo latino, si,
they can try if they want to.

What Pit solves is a bit raw,
Took like jigsaw and built it all,
Despite a big loss, I´d bet it all.

And fought blind against the world,
Ray Charles,
Y´all just halfway thoughts.

Not worth the back of my mind,
But to understand the future,
we have to go back in time.

Baby, ohhh baby, 
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.

Let´s excuse me baby,
Go, yeah you baby,
Back, ooh you groovy baby,
In, let´s make a movie baby,
Time, excuse me baby,
Let´s, yeah you baby,
Go, ooh you groovy baby,
Back in,
let´s make a movie baby,
Time

Baby, my sweet baby, 
My sweet baby,my sweet baby,
you´re the,

Baby, ohhh baby, 
ohhh baby,my sweet baby,
you´re the one.
Pojďme mě omluvit
Jdi, Jo, zlato,
Zpět, ooh si prima zlato,
V roce, pojďme natočit film zlato,
Čas, omluvte mě, baby,
Podívejme se, jo zlato,
Jít, ooh si prima zlato,
Zpět,
Pojďme natočit film zlato,
čas

Je to Mr.Worldwide,
Agent A., Zprávy živě,
Z mysu Canaveral,
MK, Big Syphe, pojeďme

Zpátky, zpátky, v, v, čas
Miláčku, oh miláčku,
oh miláčku, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná

Miami se rovná černou masku,
černé šaty,
S malou troškou lana k svázání,
převrátil jsem ji

Černé obleky, bílé košile,
černé brýle hodící se ke kravatě
Stejně jako Agent J. nebo agent K,
a já si přeji aby celý svět byl

Ok, já se snažím dělat
miliardy z 15 centů,
Pochopte, pochopil

Já jsem kariérista, stěhovatel, tanečník, kulturista,
pohřbít hranice,
Záznam vypínač nebude cha.

Dejte kredit v případě úvěru
se kvůli tomu není cha,
vím, že nedávám číslo dvě,
všichni jste jen na půl cesty myšlenky

Nestojí za zadní část mé mysli,
Ale k pochopení budoucnosti,
musíme se vrátit v čase.

Miláčku, oh miláčku,
oh miláčku, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná

Mám globus, jo,
na dlani mé ruky
Kdekoli ho roztočím
tohle je to, kde jsem skončil

Pojďme zachránit svět,
Muži v černém,
Vím, že to chápeš.

Zastavit pohyb,
mohou vyzkoušet, pokud chtějí,
Ignorar lo latino, si,
mohou vyzkoušet, pokud chtějí.

Co Pit řeší je trochu syrové,
Vzal to jako skládačku a postavil to všechno,
I přes velké ztráty, tak bych vsadil vše.

A bojoval slepý proti světu,
Ray Charles,
všichni jste jen na půl cesty myšlenky.

Nestojí za zadní část mé mysli,
Ale k pochopení budoucnosti,
musíme se vrátit v čase.

Miláčku, oh miláčku,
oh baby, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná 

Pojďme mě omluvit
Jdi, Jo, zlato,
Zpět, ooh si prima zlato,
V roce, pojďme natočit film zlato,
Čas, omluvte mě, baby,
Podívejme se, jo zlato,
Jít, ooh si prima zlato,
Zpět,
Pojďme natočit film zlato,
čas

Miláčku, můj sladký miláčku,
můj sladký miláčku, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná 

Miláčku, oh miláčku,
oh miláčku, můj sladký miláčku,
ty jsi ta jediná
Překlad přidala Kerrinka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama