Štítek Reklama

Texty písní Michael Jackson Who's loving you

Who's loving you

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'd like to talk to y'all tonight
About the blues
Brothers:The blues?
Yea the blues
Dont nobody have the blues like i have
I may be young but i know what its all about

And this is how it went down
I met a girl at school one day
during in the sandbox
Older Brothers:sandbox?!
We toasted our love during milk break
older Brothers:aw man
I gave her my COOKIES!
Marlon:Come on Mike!
We fell out during singin' plan
So one day, I stepped up to her and i said

Wheeeeeeen I had you (had you)
I treated you baaaaaaad and wrong my dear
And girl since, since you went away

Don't you know I sit around
With my head hanging down
And I wonder who's lovin' you

I,I,I,I should have never, ever
ever made you cry
And and girl since yer since you been gone

Life with out love, huh...
It's oh so lonely
I don't think, I don't think! I'm gonna make it

All my life, all my life baby yeah I've been lost to you only
Come on & take it girl
Come on & take it, because....
All, all I can do, all I can do since you've been gone is cry
And don't you ever wonder or worry your head of what i do

Who's loving you
Older brother singing in backgrond:who's loving you
I,I,I gotta know yea
I,I,I,I,I wonder
Older brother singing in backgrond:who's loving you
who loving you,come on baby ohhh oh yea baby
who's loving you

oh! oh! oh!
OH YEA
Rád bych s vámi všemi dnes večer mluvil
O blues
Bratři:Blues?
Ano blues
Nikdo nemá rád blues tak jako já
Možná jsem mladý,ale vím o čem všem to je

A to je jak to šlo dolů
Jednoho dne ve škole jsem potkal dívku
V pískovišti
Starší bratři:Pískovišti?!
Opékali jsme naši lásku během přestávky na mléko
starší bratři:aw člověk
Dal jsem jí mé sušenky!
Marlon:Jdi Miku!
Padali jsme během zpěvného plánu
A tak jednoho dne,přistoupil jsem k ní a řekl

Kdyyyyyyyyž jsem tě měl (měl tě)
Byla jsi zlá a špatná moje drahá
A to holka proto,protože jsi odešla pryč

Ty nevíš já sedím okolo
S hlavou svěšenou dolů
A ptám se kdo tě miluje

Já,já,já,já bych nechtěl nikdy,vůbec
Vůbec ti učinit pláč
A a dívka, protože, protože jsi byla pryč

Život bez lásky,huh
Je oh tak osamělý
Nemyslím si,nemyslím!Budu to dělat.

Celý můj život,celý můj život zlato jsem byl ztracen pouze v tobě
Tak pojd a vezmi to holka
Tak pojd a vezmi to,protože.....
Všechno,vše co můžu dělat,vše co můžu dělat,protože jsi byla pryč je pláč.
A nikdy ses sebe neptala nebo si nelámala hlavu z toho co dělám.

Kdo tě miluje
Starší bratr zpívá v pozadí:Kdo tě miluje
Já,já,já,já musím vědět ano
Já,já,já,já,já se ptám
Starší bratr zpívá v pozadí:Kdo tě miluje
Kdo tě miluje,pojd zlato ohh oh ano zlato
Kdo tě miluje

Oh! oh! oh!
OH ANO
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama