Štítek Reklama

Texty písní Mary J Blige Stronger With Each Tear In The Morning

In The Morning

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Baby when this all began
We said that love would never end
Some time has passed
We settled in
And know the shadow of darkness is hooverin'
Yeahhh
Tell me what happend?
You started changing up and you and me are actin' so different
I know that I love you.
And your in love with me, thats what you say, but I just can't believe it.
Yeah we disagree, fuss and fight, we get it wrong more then it's right.
Yeah we make mistakes, and fix mistakes but never even seeing eye to eye
But when the dust clears its settled, and its all said and done.
When the night breaks and day finally comes....

[Chorus]
Will you love me in the mornin'? (mornin' mornin')
After the evening will you need me?
Will you love me in the mornin'? (mornin' mornin')
Now that the suns up will you give up?

I agree it's different.
What once was, just ain't the same.
No
But... weren't you expecting this?
See when it's true love there will be some bitterness
Yeahhh
Now you so distant.
I know I'm not the woman that I was but you're not the man you were... ohh
But if you say you love me when you standing up and still in love
It shouldn't even shake your world

Yeah we disagree, fuss and fight, we get it wrong more then its right.
Yeah we make mistakes, and fix mistakes but never even seeing eye to eye

But when the dust clears it's settled, and it's all said and done.
When the night breaks and day finally comes....

[Chorus]
Will you love me in the mornin'? (mornin' mornin')
After the evening will you need me?
Will you love me in the mornin'? (mornin' mornin')
Now that the suns up will you give up?

I know things ain't the way you supposed to be it's ok.
We'll get throught this (baby, it's worth it)
Sometimes we have doubts and love just ain't perfect
So dont let go... just...

Love me in the mornin'? (mornin' mornin')
After the evening will you need me?
Will you love me in the mornin'? (mornin' mornin')
Now that the suns up will you give up?

Will you love me in the morning? (hey hey hey)
Now that the suns up... will you give up? (hey hey hey)

After the evening will you need me? ...love me in the morning...

Dont give up on me... just love me...
Baby, když to všechno začalo
Řekli jsme si, že láska nikdy neskončí
Nějaký čas uplynul
Jsme se usadili v
A vězte, stín tma hooverin "
Yeahhh
Řekni mi, co se stalo?
Můžete se začal měnit a vy a já se aktin 'tak odlišné
Vím, že tě miluji.
A vaše se do mě zamiloval, to je to, co říkáte, ale já prostě nemůžu uvěřit.
Jo my nesouhlasíme, zmatků a bojovat, my si to špatně více než je to správné.
Jo, děláme chyby a opravit chyby, ale nikdy ani vidět do očí
Ale když se prach usadil vyjasní své, a všechno řečeno a vykonáno.
Když v noci přestávky a den konečně přijde ....

[Chorus]
Budete milovat mě ráno "? ("Ráno ráno)
Poté, co večer mě budeš potřebovat?
Budete milovat mě ráno "? ("Ráno ráno)
Nyní, když se slunce až se vzdáte?

Souhlasím s tím, je to jiné.
Co bylo kdysi, jen není totéž.
Ne
Ale ... nebyli jste očekával to?
Vidět, když je to pravá láska bude jistou dávkou hořkosti
Yeahhh
Teď si tak vzdálený.
Vím, že nejsem žena, že jsem byl, ale ty nejsi muž, jehož jste byl ... Ach
Ale když říkáš, že mě miluješ, když vstal a ještě v lásce
Nemělo by to ani třást svůj svět

Jo my nesouhlasíme, zmatků a bojovat, my si to špatně víc než právo.
Jo, děláme chyby a opravit chyby, ale nikdy ani vidět do očí

Ale když se prach usadil, že je vyčistí, a to je všechno řečeno a vykonáno.
Když v noci přestávky a den konečně přijde ....

[Chorus]
Budete milovat mě ráno "? ("Ráno ráno)
Poté, co večer mě budeš potřebovat?
Budete milovat mě ráno "? ("Ráno ráno)
Nyní, když se slunce až se vzdáte?

Vím, že to není tak, jak má být, že je v pořádku.
Dostaneme myslel, že toto (dítě, stojí to za to)
Někdy máme pochybnosti a láska prostě není dokonalý
Takže dont pustit ... prostě ...

Miluj mě na ráno? ("Ráno ráno)
Poté, co večer mě budeš potřebovat?
Budete milovat mě ráno "? ("Ráno ráno)
Nyní, když se slunce až se vzdáte?

Se, že mě miluješ ráno? (Hej hej hej)
Nyní, slunce se ... se vzdáte? (Hej hej hej)

Poté, co večer mě budeš potřebovat? ... Mě miluješ ráno ...

Dont vzdát se na mě ... jen mě miluješ ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama