Štítek Reklama

Texty písní Mariah Carey E=MC² Heat

Heat

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

That's Mariah...

Heat, heat, heat
Heat, heat, heat
Next time I'm gonna come on harder
Can't step on this heat Don't Bother
Next time I'm gonna, next time I'm gonna
Can't step on this heat Don't Bother

I see you put your favorite
Dress on again
I guess you thought
That you would stick
but now you're ready ?
You got your tag tucked in
Strugglin'
Tryin to look cute in your
Best friend's boots
But they don't hardly fit
Why you back again
Tryin' to steal man
I told you once before
But you don't know me

I ain't who you think I'm is
I will snatch off all this ish
You think I won't come out of
These heels and make it clear, ho?
(I ain't the one)
You think I won't f*ck up my hair and take it, b*tch?
Keep your hands off of my boo
Ain't no tellin' what I'll do
What makes you think you
Fly enough to take my man?
(Not, y'all ain't the one)

All these J-Ho want what's mine
But they done lost they minds
They on him like the ice-cream man
Night and day
Why I gotta fight to keep
'Em all away
They cryin' but they know
They can't have none
Obsessin' but they messin
With the wrong one

I ain't who you think I'm is
I will snatch off all this *ish
You think I won't come out of
These heels and make it clear, ho?
(I ain't the one)
You think I won't f*ck up my hair and take it, b*tch?
Keep your hands off my boo
Ain't no tellin' what I'll do
What makes you think you
Fly enough to take my man?
(No, I ain't the one)

Next time I'm gonna come on harder
Can't step on this heat Don't Bother
(Heat, heat, heat)
Next time I'm gonna, next time I'm gonna
Can't step on this heat Don't Bother
(Heat, heat, heat)

You think I won't come out of
These heels and make it clear, ho?
(I ain't the one)
You think I won't f*ck up my hair and take it, b*tch?
Keep your hands off my boo
Ain't no tellin' what I'll do
What makes you think you
Fly enough to take my man?
(No, I ain't the one)

Oh, oh oh
Cause y'all ain't the one
To je Mariah ...

Teplo, teplo, teplo
Teplo, teplo, teplo
Příště budu přijít na těžší
Nelze krokem na této teplo Neobtěžují
Příště budu, příště budu
Nelze krokem na této teplo Neobtěžují

Vidím, že jste dal své oblíbené
Šaty znovu
Myslím, že jste si myslel
Že byste držet
ale teď jste připraveni?
Máš svou značku zastrčený v
Strugglin '
Snažím se vypadat roztomile ve vašem
Nejlepší přítel boty
Ale nemají skoro fit
Proč jste zase zpátky
Snažím 'krást muže
Říkal jsem ti jednou před
Ale ty mě neznáš

Nejsem, kdo si myslíte, že jsem je
Budu chňapnout mimo to všechno ish
Myslíte si, že nebudu vyjít
Tyto paty a dát jasně najevo, ho?
(Já nejsem jeden)
Myslíte si, že nebudu f * ck se mi vlasy a vzít si jej, b * tch?
Ruce pryč z mé boo
Není žádný říkat, 'co udělám
Co si myslíš, že
Podívejte se natolik, aby můj muž?
(Ne, y'all není jeden)

Všechny tyto J-Ho chtějí to, co je moje
Ale to udělali oni ztratili mysli
Oni na něj, jako led-krém muž
Noc a den
Proč já musím bojovat, aby
'Em všechno pryč
Oni Cryin ', ale vědí
Nemohou mít žádný
Obsessin ', ale oni messin
S špatný

Nejsem, kdo si myslíte, že jsem je
Budu chňapnout mimo to všechno * ish
Myslíte si, že nebudu vyjít
Tyto paty a dát jasně najevo, ho?
(Já nejsem jeden)
Myslíte si, že nebudu f * ck se mi vlasy a vzít si jej, b * tch?
Ruce pryč My Boo
Není žádný říkat, 'co udělám
Co si myslíš, že
Podívejte se natolik, aby můj muž?
(Ne, nejsem jeden)

Příště budu přijít na těžší
Nelze krokem na této teplo Neobtěžují
(Teplo, teplo, teplo)
Příště budu, příště budu
Nelze krokem na této teplo Neobtěžují
(Teplo, teplo, teplo)

Myslíte si, že nebudu vyjít
Tyto paty a dát jasně najevo, ho?
(Já nejsem jeden)
Myslíte si, že nebudu f * ck se mi vlasy a vzít si jej, b * tch?
Ruce pryč My Boo
Není žádný říkat, 'co udělám
Co si myslíš, že
Podívejte se natolik, aby můj muž?
(Ne, nejsem jeden)

Oh, oh oh
Příčina y'all není ten
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama