Štítek Reklama

Texty písní Manowar Sign of The Hammer The Oath

The Oath

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Burning embers of the second death will come in the night
Priests and kings, the alpha and omega, poison bites
False prophets and deceivers swing from the trees
Now dawn the age of birds
Drunk with blood, like lepers with disease
Lord of the sky Mercury the guide
Lord of the underworld, I swear the sacred rite
I will crucify, slay them with their tribe
Hear my war cry

They'll find no sanctuary hidden in their ancestral halls
Let loose the knot that binds the spirit and flesh
Let it fall
For only courage and heroism linger after death
So, hold fast thy sword, rejecting pain, feel the dragons
Breath

I've sworn the oath
Hořící žhavý popel z druhé smrti vstoupí noc
Knězové a králové, alfa a omega, jedovaté kousnutí
Falešní proroci a podvodníci houpou se ze stromů
Nyní úsvit věku ptactva
Opilí krví, jako malomocný s nákazou
Pán nebes Merkur průvodce
Pán podsvětí, já přísahám - svatá ceremonie
Já ukřižuji, zavraždím je i s jejich kmenem
Slyšte můj válečný křik

Oni nenajdou žádnou svatyni skrytou v jejich rodových halách
Rozvažte uzel který váže duši a maso
Nechejte ho spadnout
Jen odvaha a hrdinství trvá i po smrti
Tak, drž pevně svůj meč, odmítni bolest, pocítíš dračí dech

Já jsem vázaný přísahou!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama