Štítek Reklama

Texty písní Madonna I'm Breathless More

More

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

MORE

Once upon a time I had plenty of nothing
Which was fine with me
Because I had rhythm, music, love
The sun, the stars and the moon above
Had the clear blue sky and the deep blue sea
That was when the best things in life were free

Then time went by and now I got plenty of plenty
Which is fine with me
'Cause I still got love, I still got rhythm
But look at what I got to go with 'em

Who could ask for anything more?
I hear you query
Who would ask for anything more?
Well, let me tell you, dearie

Got my diamonds, got my yacht, got a guy I adore
I'm so happy with what I got, I want more!
Count your blessings, one, two, three
I just hate keeping score
Any number is fine with me
As long as it's more
As long as it's more!

I'm no mathematician, all I know is addition
I find counting a bore
Keep the number mounting
Your accountant does the counting

I got rhythm, music too, just as much as before
Got my guy and my sky of blue
Now, however, I own the view
More is better than nothing, true
But nothing's better than more, more, more
Nothing's better than more

One is fun, why not two?
And if you like two, you might as well have four
And if you like four, why not a few
Why not a slew, more!

If you've got a little, why not a lot?
Add and bit and it'll get to be an oodle
Every jot and tittle adds to the pot
Soon you've got the kit as well as the caboodle.
More! More!

Never say when, never stop at plenty
If it's gonna rain, let it pour
Happy with ten, happier with twenty
If you like a penny
Wouldn't you like many much more?

Or does that sound too greedy?
That's not greed, no, indeedy
That's just stocking the store
Gotta fill your cupboard
Remember Mother Hubbard

Each possession you possess
Helps your spirits to soar
That's what's soothing about excess
Never settle for something less
Something's better than nothing, yes!
But nothing's better than more, more more
Except all, all, all
Except once you have it all (have it all)
You may find all else above (else above)
That though things are bliss
There's one thing you miss, and that's
More! More!
More! More! More! More!
More! More! More!
VÍCE

Kdysi jsem měl spoustu nic
Což bylo v pořádku se mnou
Protože jsem měl rytmus, hudba, láska
Slunce, hvězdy a měsíc nad
Kdyby jasně modré nebe a hluboké modré moře
To bylo, když nejlepší věci v životě jsou zdarma

Pak šel čas a teď mám spoustu hodně
Který je v pořádku se mnou
'Protože jsem pořád mám rád, jsem ještě dostal rytmus
Ale podívejte se, co mám jít s 'em

Kdo by mohl požádat o něco víc?
Slyšel jsem, že jste dotaz
Kdo by požádat o něco víc?
No, dovolte mi říct, miláčku

Mám diamanty, mám jachtu, chlápka zbožňuji
Jsem tak šťastná s tím, co jsem dostal, já chci víc!
Počet své požehnání, jedna, dva, tři
Já jen nesnáším poměřování
Jakékoliv číslo je v pořádku se mnou
Tak dlouho, jak je to víc
Tak dlouho, jak je to víc!

Nejsem žádný matematik, všechno, co vím, je navíc
Najdu počítání vrtání
Udržujte číslo montážní
Vaše účetní není počítání

Dostal jsem rytmus, hudba taky, stejně jako předtím
Můj chlap a moje nebe modré
Teď jsem však vlastní názor
Více je lepší než nic, pravda,
Ale nic to lepší než více, více, více
Nic není lepší než více

Jedním z nich je zábava, proč ne dva?
A pokud se vám líbí dva, možná i čtyři
A pokud se vám čtyři, proč ne pár
Proč ne zabil, víc!

Máte-li trochu, proč ne moc?
Přidat a bit a dostanete se oodle
Každý kousek a puntík se přidá k hrnci
Brzy máte kit, stejně jako caboodle.
Více! Více!

Nikdy neříkej, když se nikdy nezastaví na spoustu
Pokud to bude pršet, ať je nalít
Happy s deseti, šťastnější s dvaceti
Pokud se vám líbí penny
Nechtěli byste mnoho mnohem více?

Nebo to zní příliš nenasytný?
To není chamtivost, to ne, indeedy
To je právě intenzita obchodě
Musím vyplnit vaše skříň
Pamatujte Matka Hubbard

Každý držení vás mít
Pomáhá náladu na internetu zažívá boom
To je to, co je uklidňující o překročení
Nikdy spokojit s něčím méně
Něco je lepší než nic, ano!
Ale nic to lepší než více, více více
Kromě všechny, všechny, všechny
Kromě Jakmile budete mít to všechno (mít to všechno)
Můžete najít všechny ostatní výše (jinak nahoře)
Že i když se věci mají Bliss
Je tu ještě jedna věc, kterou byste minout, a to je
Více! Více!
Více! Více! Více! Více!
Více! Více! Více!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama