Štítek Reklama

Texty písní Fall Out Boy From Under The Cork Tree Written About Me

Written About Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I found the cure to growing older
And you're the only place that feels like home
Just so you know, you'll never know
And some secrets weren't meant to be told
But I found the cure to growing older

I'm the first kid to write of hearts, lies, and friends
And I am sorry my conscience called in sick again
And I've got arrogance down to a science
Oh, and I'm the first kid to write of hearts, lies, and friends

[Chorus: x2]
Douse yourself in cheap perfume it's
So fitting, so fitting of the way you are
You can't cover it up
Can't cover it up

Find a safe place, brace yourself, bite your lips
I'm sending your fingernails and empty bottles you've sipped
Back to your family cause I know you will be missed
So you can find a safe place, brace yourself

They call kids like us vicious and carved out of stone
But for what we've become, we just feel more alone
Always weigh what I've got against what I left
So progress report: I am missing you to death

[Chorus: x2]
Douse yourself in cheap perfume it's
So fitting, so fitting of the way you are
You can't cover it up
Can't cover it up

Someone old
No one new
Feeling borrowed
Always blue
Someone old
No one new
Feeling borrowed
Always blue
Someone old
No one new
Feeling borrowed
Always blue
Someone old
No one new
Always borrowed
Always you

I found a cure to growing older
I found a cure to growing older

[Chorus: x2]
Douse yourself in cheap perfume it's
So fitting, so fitting of the way you are
You can't cover it up
Can't cover it up
Já jsem našel lék pìstování starší
a vy jste jediné místo který cítí se jako domov
jen tak víte, vy nikdy nebudete vìdìt
a nìjaké tajemství nebyli znamenal komu bylo øeèeno
ale já jsem našel lék pìstování starší
já jsem první dìcko napíše srdce,leží,a pøátelé
a lituji moje svìdomí telefonicky ohlásit znovu
a mám aroganci dolù k vìdì
ó!, a já jsem první dìcko napsat srdcí,leží,a pøátelé
[pìvecké sbory: x2]
smoèíte vy sám v levném parfému to je
tak kování, tak kování z cesty vy jste
nemùžete kryt ta nahoru
plechovka not kryt to nahoru
pøijde na bezpeèné místo, spona vy sám,kousat vaše rty
já posílám vaše nehty a prázdné láhve vy jste byli usrkávali
zpìt k vašemu rodinné pøíèinì já vím , že vy bude minul
tak vy mùžete najít bezpeèné místo, spona vy sám
oni volají dìti jako nás zlý a vyøezaný z kamene
ale pro co my se stal, my jen cítíme více sám
vždy vážit co mám proti tomu , co nechal jsem
tak zpráva o èinnosti:Já chybím vás , abyste utlouct
[pìvecké sbory:x2]
smoèíte vy sám v levném parfému to je
tak kování,tak kování z cesty vy jste
nemùžete kryt ten nahoru
mùže ne kryt ten nahoru
nìkdo starý
Nikdo nový
pocit si pùjèil
vždy modrý
nìkdo starý
Nikdo nový
pocit si pùjèil
vždy modrý
nìkdo starý
Nikdo nový
pocit si pùjèil
vždy modrý
nìkdo starý
Nikdo nový
vždy si pùjèil
vždy vy
já jsem našel lék pìstování starší
já jsem našel lék pìstování starších
[pìveckých sborù: x2]
smoèíte vy sám v levném parfému to je
tak kování, tak kování z cesty vy jste
nemùžete kryt ten nahoru
mùže ne pøikrýt to
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama