Štítek Reklama

Texty písní Eric Dill Kiss Goodbye

Kiss Goodbye

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take it all, in a night
Break us down, break my life

Holyness, that you were
Heavy words, end our time

But I won't confirmize

Cause we don't kiss goodbye
And we don't kiss goodbye
No

Careful love, how we die
Loyal girl, loyal guy
Now watch it burn away

Cause we don't kiss goodbye
And we don't kiss goodbye

Say I won't hear the song
Hear the words at heart
Hear the words at soul

No, we don't kiss goodbye
No

Shockers enter our world
And destroy us
And there's no room for us
And your touch
We go our own way (we go our own way)

Cause we don't kiss goodbye
And we don't kiss goodbye

Say I won't hear the song
Hear the words at heart
Hear the words at soul

Cause we don't kiss goodbye
No

Do we kiss goodbye?
To všechno, v noci
Přestávka nás dolů, rozbil svůj život

Svátost, že jsi
Těžká slova, konec naší doby

Ale nebudu confirmize

Příčina nemáme políbit na rozloučenou
A nemáme políbit na rozloučenou
ne

Pečlivé láska, jak zemřít
Loajální dívka, loajální člověk
Nyní sledovat, jak hoří dál

Příčina nemáme políbit na rozloučenou
A nemáme políbit na rozloučenou

Řekněme, že nechci slyšet píseň
Slyšte slova v srdci
Slyšte slova na duši

Ne, nemáme polibek na rozloučenou
ne

Tlumiče pérování vstoupit do našeho světa
A zničit nás
A není tam žádný prostor pro nás
A dotykové
Jdeme vlastní cestou (jdeme vlastní cestou)

Příčina nemáme políbit na rozloučenou
A nemáme políbit na rozloučenou

Řekněme, že nechci slyšet píseň
Slyšte slova v srdci
Slyšte slova na duši

Příčina nemáme políbit na rozloučenou
ne

Máme polibek na rozloučenou?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama