Štítek Reklama

Texty písní Epica The Divine Conspiracy Safeguard To Paradise

Safeguard To Paradise

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Memories that fade away
Have not left their mark
But you live on, every single day
In many different ways

It’s the truth between his cunning lies
That hands him his suspicious alibis
Persuading with your force will never be the way
To our destiny

Suddenly we’ve lost the force
To close our cursed doors
No one seems to realise
That wolves are in disguise

It’s the truth between his cunning lies
That hands him his suspicious alibis
Persuading with your force will never be the way
To our destiny

Your engine was so strong
But the road was just too long
Hope is not the end
So never lose the faith

As long as we can say
They can never take away
Our freedom, the most precious thing we’ve ever had
The reward from the blood, we’ve ever shed

His quest for higher truth, life of eternal youth has just begun,
in spite of being on the run
Many virgins wait for him to come
Persuading with your force will never be the way
To our destiny
Our destiny
Vzpomínky, co odešly
Nezanechaly žádné znaky
Ale ty stále žiješ, každý den
Vždycky nějak jinak

Je to pravda mezi jeho zchytralými lžemi
Jeho ruce, jeho podezřelé alibi
Přimět k násilí nikdy není správné
Pro náš osud

Najednou jsme ztratili sílu
Aby jsme zavřeli prokleté dveře
Nezdá se, že by si někdo uvědomil
Že vlci jsou v přestrojení

Je to pravda mezi jeho zchytralými lžemi
Jeho ruce, jeho podezřelé alibi
Přimět k násilí nikdy není správné
Pro náš osud

Tvůj prostředek je tak silný
Ale cesta byla tak dlouhá
Naděje neznamená konec
Tak neztrácej víru

Tak jak dlouho můžeme říct
Že nikdy neodejdou
Naše svoboda, nejpředvídatelnější věc, kterou jsme měli
Odměna za krev, která nikdy netekla

Jeho otázky po vyšší pravdě, život věčného mládí právě začal
Zloba z bytí za běhu
Tolik panen na něj čeká než přijde
Přimět k násilí nikdy není správné
Pro náš osud
Náš osud
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama