Štítek Reklama

Texty písní Britney Spears Blackout Why Should I Be Sad

Why Should I Be Sad

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

They couldn't believe I did it
But I was so committed
My life was so restricted for you
I just dove inside it blind
Couldn't see what swam inside
Thought that'd be romantic for you

Exchanged my vows
And said it all
Woman, let's prepare to fall
Even, screaming did it for you
(Remember?)

My friends said you would play me
But I just said they're crazy
While I was crying, praying
Was it true?

Why should I be sad?
Heaven knows
From the stupid freaking things that you do
(Stupid freaking things)
Why should I get mad? Feel sad?
Who knows?
Just take it all
As a sign that we're through
Goodbye

It's time for me to move along
(Goodbye)
It's time for me to get it on
(OK)
I'm tired of singing sad songs
(All right)
It's time for me
(Britney, let's go)

I sent you to Vegas
With a pocket full of paper
And with no ultimatums on you
I thought what could separate us
But it just seemed that Vegas
Only brought the player outta you
(Hey baby, what's your name?)

Lavish homes and fancy cars
Even got the drop Ferrari
Filled up our garage for you
Made your choice with all the teams
People and US Magazines
Tell me who'd I do that for, who?

Why should I be sad?
Heaven knows
From the stupid freaking things that you do
(Stupid freaking things)
Why should I get mad? Feel sad?
Who knows?
Just take it all
As a sign that we're through
Goodbye

It's time for me to move along
(Goodbye)
It's time for me to get it on
(OK)
I'm tired of singing sad songs
(All right)
It's time for me
(Britney, let's go)

It's time for me to move along
(Goodbye)
It's time for me to get it on
(OK)
I'm tired of singing sad songs
(All right)
It's time for me
(Britney, let's go)

And don't you worry
About our angels
(All the magazines trying to intervene
Seeing things in the gossip section)
There'll get good guidance
And be trained well
Don't worry I'll keep a little secret
When I ask this question

Why should I be sad?
Heaven knows
From the stupid freaking things that you do
(Stupid freaking things)
Why should I get mad? Feel sad?
Who knows?
Just take it all
As a sign that we're through
Goodbye

It's time for me to move along
(Goodbye)
It's time for me to get it on
(OK)
I'm tired of singing sad songs
(All right)
It's time for me
(Britney, let's go)

It's time for me to move along
(Goodbye)
It's time for me to get it on
(OK)
I'm tired of singing sad songs
(All right)
It's time for me
(Britney, let's go)

Yeah
Baby, come on

Komentáře
Nemohli uvěřit, že jsem to udělal
Ale byl jsem tak spáchán
Můj život byl tak omezen na vás
Jen jsem Dove v ní slepí
Neviděla, co plaval uvnitř
Myslel jsem, že to bude romantická pro vás

Výměně mé sliby
A řekl, že všechny
Žena, pojďme se připravit na podzim
Dokonce, křičí to udělal za vás
(Pamatujete?)

Moji přátelé řekl bys mi hrát
Ale já jsem jen řekl, že jsi blázen
Zatímco jsem plakala a modlila se,
Byla to pravda?

Proč bych měl být smutný?
Bůhví
Od hloupé podivínský věci, které máte
(Hloupý podivínský věcí)
Proč bych se měl zlobit? Smutno?
Kdo ví?
Jen se to všechno
Jako znamení, že jsme prostřednictvím
Sbohem

Je načase, abych se pohybovat podél
(Sbohem)
Je na čase, abych si to na
(OK)
Jsem unavený ze zpěvu smutné písně
(Dobrá)
Je čas pro mě
(Britney, jdeme)

Poslal jsem vás do Vegas
S kapsou plnou papíru
A bez ultimátum na vás
Myslel jsem, že to, co by nás odloučí
Ale to jen zdálo, že Vegas
Pouze přivedl hráče pryč vás
(Hey baby, Jak se jmenujete?)

Opulentní domy a exkluzivní auta
I dostal drop Ferrari
Zaplnily naše garáž pro Vás
Si vybrala všechny týmy
Lidé a USA Časopisy
Řekni mi, kdo by to dělal pro, kdo?

Proč bych měl být smutný?
Bůhví
Od hloupé podivínský věci, které máte
(Hloupý podivínský věcí)
Proč bych se měl zlobit? Smutno?
Kdo ví?
Jen se to všechno
Jako znamení, že jsme prostřednictvím
Sbohem

Je načase, abych se pohybovat podél
(Sbohem)
Je na čase, abych si to na
(OK)
Jsem unavený ze zpěvu smutné písně
(Dobrá)
Je čas pro mě
(Britney, jdeme)

Je načase, abych se pohybovat podél
(Sbohem)
Je na čase, abych si to na
(OK)
Jsem unavený ze zpěvu smutné písně
(Dobrá)
Je čas pro mě
(Britney, jdeme)

A nemyslete si starosti
O naší andělé
(Všechny časopisy se snaží zasáhnout
Vidět věci v drby část)
Tam dostane dobré vodítko
A jsou vyškoleni a také
Nebojte se budu držet malé tajemství
Když se ptám na tuto otázku

Proč bych měl být smutný?
Bůhví
Od hloupé podivínský věci, které máte
(Hloupý podivínský věcí)
Proč bych se měl zlobit? Smutno?
Kdo ví?
Jen se to všechno
Jako znamení, že jsme prostřednictvím
Sbohem

Je načase, abych se pohybovat podél
(Sbohem)
Je na čase, abych si to na
(OK)
Jsem unavený ze zpěvu smutné písně
(Dobrá)
Je čas pro mě
(Britney, jdeme)

Je načase, abych se pohybovat podél
(Sbohem)
Je na čase, abych si to na
(OK)
Jsem unavený ze zpěvu smutné písně
(Dobrá)
Je čas pro mě
(Britney, jdeme)

Jo
Baby, pojď
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama