Štítek Reklama

Texty písní Bif Naked Another 5 Songs And A Poem Eine Tasse Tee

Eine Tasse Tee

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

all right this is my poem it's called eine tasse tee
are you ready? all right!
one of my dogs ate the feces of a homeless man on the way to the vet
of course it was anna 'cuz nikolas doesn't eat anything with sauce
i had to try to pull the offending matter out of her mouth with my bare hands
we stunk!
i wonder what the nutrition counter would list this meal as...
it made me think
my anti-malaria medication drove me to question my sanity
i hallucinated
i saw the bright red grip tape on my old skateboard as a moving mass of demarara(?) sugar
my judgment seems impaired
things irritate me
people are mean
they drive too fast
they talk too fast
people carry anger around like one of those fashionable backpacks
but they're all actors
in public they behave certain... ways
you know at dinner with their friends out at popular bars and grilles
they chat and laugh
they call girls who look like me "elvira"
they call girls who look like me "morticia"
whatever
nice and happy life
nice weekend warrior weekend rollerblader suv decaf see a movie life
nice implants
good luck with your health
nice dairy
good luck with your health
nice bulimia
good luck with your health
nice anti-depressant action
good luck with your health
nice speeding
good luck with your health
everyone thinks they've got problems
wanna know a problem?
over one billion people in the world have no access, that's no access, to safe drinking water.
and you're upset 'cuz you can't get those new dc's.
wanna know a problem?
the mobile phone.
we're all gonna die of brain cancer
wanna know a problem?
jeering hooting men with rohypnol in their back pocket
you already know at least five females who have been raped, and you don't even know it
wanna know a problem?
the threat of nuclear war in india and pakistan
it could all be over, overnight
wanna know a problem?
the homeless
which brings me back to the shit breath of my bichon-frise
the shit shouldn't be there in the first place
because whoever had to go had NO place to go
that's fucked!
we are a complacent apathetic society
we are jackasses
we are all squirrels hoarding for ourselves
we need to say something and not care if it's been said before
we need to be responsible for our actions
we need to be more helpful
we need to be more thoughtful
i need to practice compassion who are the fuckwads of the purveyors of violence
i need to relax
i need to exhale
i need to meditate
my mind is racing
my mind is a chattering monkey
nikolas's mind is on fire with paranoia
annastasia has shit for brains
after all, you are what you eat
i could use a cup of chai
nikolas thinks he's gandhi
he's on a hunger strike
and annastasia would like another hot steaming bowl of scheisse
v pořádku to je moje báseň se jmenuje eine tasse tričko
jste připraveni? vše v pořádku!
jeden z mých psů jedl výkaly bezdomovce na cestě k veterináři
Samozřejmě to bylo anna 'Cuz Nikolas nejí nic s omáčkou
Musel jsem se snažit vytáhnout obtěžování věc z úst holýma rukama
jsme hroznej!
Zajímalo by mě, co by proti výživa seznam toto jídlo jako ...
to se mi myslím
můj anti-malárie léky mě odvezli na otázku mé duševní zdraví
i halucinace
Viděl jsem jasně červený grip páska na mé staré skateboard jako pohybující se hmotnost demarara (?) cukru
mého soudu se zdá postižené
věci dráždí mě
lidé rozumějí
oni jedou příliš rychle
oni mluví příliš rychle
lidé nesou hněv asi jako jeden z těch módních batohy
ale oni jsou všichni aktéři
na veřejnosti se chovají některé ... způsoby
Víte, na večeři se svými přáteli ven na oblíbené bary a mříže
Poslech
Fonetický přepis
Slovník - Zobrazit podrobný slovník
Překladač Google pro moje:VyhledáváníVideaE-mailTelefonChatFirmy
O Překladači GoogleVypnout okamžitý překladOchrana osobních údajůNá
oni chat a smát
říkají dívky, které vypadají, jako jsem já "Elvira"
říkají dívky, které vypadají, jako jsem já "Morticia"
cokoliv
pěkný a šťastný život
Hezký víkend válečník víkend rollerblader převodovka bez kofeinu vidět film život
nice implantáty
hodně štěstí s vaším zdravotním
nice mléka a mléčných výrobků
hodně štěstí s vaším zdravotním
nice bulimie
hodně štěstí s vaším zdravotním
pěkné anti-depresivní akce
hodně štěstí s vaším zdravotním
nice urychlení
hodně štěstí s vaším zdravotním
všichni si myslí, že mám problémy
Chcete vědět problém?
více než jedna miliarda lidí na světě nemají přístup, to je bez přístupu k nezávadné pitné vodě.
a ty jsi naštvaná 'Cuz vy nemůžete dostat tyto nové DC.
Chcete vědět problém?
mobilní telefon.

jsme všichni zemřeme rakoviny mozku
Chcete vědět problém?
výsměch houkání mužů s rohypnol v zadní kapse
již víte, že nejméně pět žen, které byly znásilněny, a nemusíte ani vědět, že
Chcete vědět problém?
hrozba jaderné války v Indii a Pákistánu
to vše by mohlo být více, přes noc
Chcete vědět problém?
bezdomovci
což mě přivádí zpět na hovno dech mého Bichon-Frize
hovno by tam neměly být na prvním místě
protože ten, kdo musel jít neměl kam jít
to je v prdeli!
jsme na vavřínech apatické společnosti
jsme jackasses
jsme všichni veverky hromadí pro sebe
musíme něco říct, a ne jedno, jestli to bylo řečeno
musíme být zodpovědný za své činy
musíme být více nápomocné
musíme být více přemýšlivý
Potřebuji praxi soucit, kteří jsou fuckwads z dodavatelé násilí
Potřebuji si odpočinout
i třeba vydechovat
i třeba meditovat
moje mysl je závodění
moje mysl je drnčení opice
Nikolas mysli je v ohni s paranoia
annastasia má hovno místo mozku
Koneckonců, vy jste to, co jíte
Mohl bych použít šálek chai
Nikolas si myslí, že Gandhi
on je na hladovku
a annastasia bych další horké vodě mísu Sakra
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama