Štítek Reklama

Texty písní Astarte Demonized Lost

Lost

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Into this world something is hunting me
Searching for shelter in despair
Follow the steps in to the muddiness
Altar of madness in her face
In the heat of the night
In the fear of the dark
Someone spin me a trap
Feel the hatred down my spine
Seeking endless for a sign
Black at heart nothing to find
All is vain into my mind
Can you ever wonder why
In a world which full of lies
Nothing left but you remain
Lost in a world of fear
Take away my pain
Lost from the true belief
The way which I feel
Lost in a world of lies
Where nobody cares
Nothing to loose or win
Lost in the dark
V tomto světě něco, co je lov mně
Hledá přístřeší v zoufalství
Postupujte podle kroků do zablácenost
Oltář šílenství v obličeji
V žáru noci
Ve Fear of the Dark
Někdo mi spin trap
Cítit nenávist po mé páteři
Hledám nekonečné na znamení
Černé na srdci nic najít
Vše je marné do mé mysli
Můžete někdy zajímalo, proč
Ve světě, který plná lží
Nezbývá než vám zůstanou
Ztratil ve světě strach
Take away my pain
Lost od pravé víry
Způsobem, který cítím
Lost ve světě lží
Kde se nikdo nestará
Co ztratit, nebo vyhrát
Ztratil ve tmě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama