Štítek Reklama

Texty písní A Brand Interrupt My High

Interrupt My High

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She has a way of doing what she’s doing
Without saying what she is aiming for.
And out of nowhere she denies any relation
Acting all surprised.

Chorus:
Come on
You interrupt my high,
Come on
You interrupt my high, high, high, high,

Goodness gracious, leave me be
I tell you what you wanna hear
And if I’m not you turn the plot
The way you want me to say it.

Chorus x 2
Ona má zpùsob dìlající co ona má dìlání
Bez øíkající co ona je míøící pro.
A z nikde ona nepopírá nìjaký vztah
Jednání všechno pøekvapilo.

Pìvecké sbory:
Jít dále
Vy pøerušíte moji vysocí,
Jít dále
Vy pøerušíte moji vysocí, vysocí, vysocí, vysocí,

Dobrota laskavý, nechá mì buïte
Já øíkám vám co vy chtít slyšíte
A jestli já jsem ne vy toèíte spiknutí
Cesta, kterou vy chcete mì øíct to.

Pìvecké sbory x 2
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama