Štítek Reklama

Texty písní X Japan Art Of Life Art Of Life

Art Of Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Desert Rose
Why do you live alone
If you are sad
I'll make you leave this life
Are you white, blue or bloody red
All I can see is drowning in cold grey sand

The winds of time
You knock me to the ground
I'm dying of thirst
I wanna run away
I don't know how to set me free to live
My mind cries out feeling pain

I've been roaming to find myself
How long have I been feeling endless hurt
Falling down, rain flows into my heart
In the pain I'm waiting for you
Can't go back
No place to go back to
Life is lost, Flowers fall
If it's all dreams
Now wake me up
If it's all real
Just kill me

I'm making the wall inside my heart
I don't wanna let my emotions get out
It scares me to look at the world
Don't want to find myself lost in your eyes
I tried to drown my past in grey
I never wanna feel more pain
Ran away from you without saying any words
What I don't wanna lose is love

Through my eyes
Time goes by like tears
My emotion's losing the color of life
Kill my heart
Release all my pain
I'm shouting out loud
Insanity takes hold over me

Turning away from the wall
Nothing I can see
The scream deep inside
reflecting another person in my heart
He calls me from within
"All existence you see before you
must be wiped out :
Dream, Reality, Memories,
and Yourself"

I begin to lose control of myself
My lust is so blind, destroys my mind
Nobody can stop my turning to madness
No matter how you try to hold me in your heart
Why do you wanna raise these walls
I don't know the meaning of hatred
My brain gets blown away hearing words of lies
I only want to hold your love

Stab the dollls filled with hate
Wash yourself with their blood
Drive into the raging current of time
Swing your murderous weapon into the belly
"the earth"
Shout and start creating confusion
Shed your blood for pleasure
And what? For love?
What am I supposed to do?

I believe in the madness called "Now"
Past and future prison my heart
Time is blind
But I wanna trace my love
on the wall of time, over pain in my heart
Art of life
Insane blade stabbing dreams
Try to break all truth now
But I can't heal this broken heart in pain
Cannot start to live, Cannot end my life
Keep on crying

Close my eyes
Time breathes I can hear
All love and sadness
melt in my heart

Dry my tears
Wipe my bloody face
I wanna feel me living my life
outside my walls

You can't draw a picture of yesterday, so
You're painting your heart with your blood
You can't say "No"
Only turning the wheel of time
with a rope around your neck
You build a wall of morality and take a breath
from between the bricks
You make up imaginary ennemies and are chased by them
You're trying to commit suicide
You're satisfied with your prologue
Now you're painting your first chapter black
You are putting the scraps of life together
and trying to make an asylum for yourself
You're hitting a bell at the edge of the stage
and
You are trying to kill me

I believe in the madness called "Now"
Time goes flowing, breaking my heart
Wanna live
Can't let my heart kill myself
Still I haven't found what I'm looking for
Art of life
I try to stop myself
But my heart goes to destroy the truth
Tell me why
I want the meaning of my life
Do I try to live, Do I try to love
in my dream

I'm breaking the wall inside my heart
I just wanna let my emotions get out
Nobody can stop
I'm running to freedom
No matter how you try to hold me in your world
Like a doll carried by the flow of time
I sacrificed the present moment for the future
I was in chains of memory half-blinded
Losing my heart, walking in the sea of dreams

Close my eyes
Rose breathes I can hear
All love and sadness melt in my heart
Dry my tears
Wipe my bloody face
I wanna feel me living my life
outside my mind

Dreams can make me mad
I can't leave my dream
I can't stop myself
Don't know what I am
What lies are truth?
What truths are lies?

I believe in the madness called "Now"
Time goes flowing, breaking my heart
Wanna to live
Can't let my heart kill myself
Still I haven't found what I'm looking for
Art of life
I try to stop myself
But my heart goes to destroy the truth
Tell me why
I want the meaning of my life
Do I try to live, Do I try to love

Art of life
An Eternal Bleeding heart
You never wanna breathe your last
Wanna live
Can't let my heart kill myself
Still I'm feeling for
A Rose is breathing love
in my life
Desert Rose
Proč žiješ sám?
Pokud jste smutný.
Udělám tě opuštěným v tomto životě.
Jsi bílá, modrá nebo krvavě červená.
Všechno, co můžu vidět je utopené v ledově šedém písku.

Větry času.
Tlučeš se mnou o zem.
Umírám žízní.
Chci utéct pryč.
Nevím, co je pro mě ží zadarmo.
Má mysl, která cítí bolest, křičí.

Potuloval jsem se k naleznutí sám sebe.
Jak dlouho jsem se cítil nekonečně zraněný?
Padá dolů, déšť se vlévá do mého srdce.
V bolesti jsem na tebe čekám. Nelze se vrátit.
Není žádné místo k vrácení.
Život je ztracen, Květiny spadly.
Pokud jsou to všechno sny.
Hned mě vzbuď.
Pokud je to všechno reálné.
Jen mě zabij.

Uvnitř svého srdce stavím zdi.
Nechci, aby mé emoce vyšly ven.
Děsí mě, podívat se do světa.
Nechci najít sám sebe ztraceného v tvých očích.
Snažil jsem se utopit mou minulost v šedé.
Už nikdy nechci cítit bolest.
Uteklo z tebe rčení nějakých slov.
Co já nechci ztratit, je láska.

Skrze mé oči.
Čas plyne jako slzy.
Moje emoce se ztrací barvy života.
Zabij mé srdce.
Všechny mé bolesti budou tak propuštěny.
Hlasitě křičím.
Šílenství se drží nade mnou.

Odvrátil se od zdi.
Nic nevidím.
Křičím hluboko uvnitř.
Odrážím jinou osobu v mém srdci.
Říkál mi
"Všichnu existenci, kterou vidíš před sebou musíš vymazat:
Sny, Realitu, Vzpomínky,
a sebe. "

Začínám nad sebou ztrácet kontrolu.
Moje touha je tak slepá, ničí mou mysl.
Nikdo nemůže zastavit mé šílenství.
Bez ohledu na to, jak tě snažím držet ve svém srdci.
Proč chceš, zvednout tyto zdi.
Nevím, význam nenávisti.
Můj mozek odvane naslouchání slov lží.
Já jen chci udržet tvou lásku.

Probodané panenky naplněné nenávistí.
Umyjte se jejich krví.
Cesta do běsnící proudu času.
Švihnu tvou vražednou zbraň do břicha
"Země"
Křičet a začínat vytvářet zmatek.
Prolévat krev pro radost.
A co? Pro lásku?
Co mám dělat?

Věřím v šílenství s názvem "Nyní"
Minulost a budoucnost jsou vězením mého srdce
Čas je slepý.
Ale já chci sledovat mou lásku.
Na zdi času, než bolest v mém srdci.
Umění života.
Šílené, bodné sny.
Nyní, pokuste se rozbít veškeré pravdy.
Ale nemohu uzdravit tohle zlomené srdce plné bolesti.
Nelze začít žít, není možné ukončit svůj život.
Plačte.

Zavři mé oči.
Čas dýchá. Slyším..
Všechna láska a smutek.
se rozpouští v mém srdci.

Mé suché slzy.
Si otřu o mou krvavou tvář.
Chci se cítit ve svém životě.
Mimo mé zdi.

Nemůžeš nakreslit obrázek ze včerejška.
Namaluj své srdce se svou krví.
Nemůžeš říct "ne"
Pouze otáčet volantem času.
S provazem kolem krku.
Můžeš postavit zeď morálky a vzít dech
mezi cihlami.
Ty tvoří pomyslné nepřátele a hovit je.
Snažíš se spáchat sebevraždu.
Jste spokojeni se svým prologem.
Nyní jsi obrazem tvé první černé kapitoly.
Jsi uveden kousky života
a snažíš se o azyl pro sebe.
Jsi bicí zvon na okraji jeviště
a snažíte se mě zabít.

Věřím, v šílenství s názvem "Nyní"
Časem tekoucí, láme mi to srdce.
Chtěš žít.
Nemůžeš dovolit, aby mě mé srdce zabilo.
Stále jsem nenašel to, co hledám.
Umění života.
Snažím se přestat sám.
Ale moje srdce jde zničit pravdu.
Řekni mi proč.
Chci smysl mého života.
Musím se snažím žít, musím se snažit milovat
v mém snu.

Prolomím zdi uvnitř mého srdce.
Chci jen, aby moje emoce šli ven.
Nikdo to nemůže zastavit.
Běžím na svobodu.
Bez ohledu na to, jak se snažíš, abych byl v tvém světě.
Stejně jako panenku, které má tok času.
Obětuji přítomný okamžik pro budoucnost.
Byl jsem oslepen v řetězcích paměti.
Ztráta mého srdce, chůze v moři snů.

Zavři mé oči.
Růže dýchá. Slyším.
Všechna láska a smutek se rozpouští v mém srdci.
Mé suché slzy.
Otřu si je o mou krvavou tvář.
Chci se cítit a žít svůj život.
Mimo mmou mysl.

Sny mě mohou udělat šíleným.
Nemůžu opustit můj sen.
Nemůžu sebe zastavit.
Nevím, co jsem.
Co se skrývá za pravdou?
Jaké pravdy se lží?

Věřím, že v šílenství s názvem "Nyní"
Časem tekoucí, láme mi to srdce.
Chceš žít.
Nemůžeš dovolit, aby mě mé srdce zabilo.
Stále jsem nenašel to, co hledám.
Umění života.
Snažím se přestat sám.
Ale moje srdce jde zničit pravdu.
Řekni mi proč.
Chci smysl mého života.
Musím se snažit žít, musím se snažit milovat.
Umění života.
Věčně krvácející srdce.
Nikdy nechceš dýchat poslední.
Chtít žít.
Nemůžeme dovolit mému srdci, aby mě zabilo.
Stále se cítím pro...
Růže je dýchání lásky
v mém životě.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama