Štítek Reklama

Texty písní The Cranberries No Need To Argue Daffodil Lament

Daffodil Lament

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Holding on, that's what I do since I met you.
And it won't be long. Would you notice if I left you?
And it's fine for some 'cause you're not the one,
You're not the one there...
There... there... there... there... there...

All night long, laid on my pillow,
These things are wrong.
I can't sleep here!

So lovely, so lovely, so lovely.

I have decided to leave you forever.
I have decided to start things from here.
Thunder and lightning won't change,
What I'm feeling and the daffodils look lovely today,
And the daffodils look lovely today,
Look lovely today.

Ooh, in your eyes I can see the disguise.
Ooh, in your eyes I can see the dismay.
Has anyone seen lightning?
Has anyone looked lovely?
And the daffodils look lovely today,
And the daffodils look lovely today,
Look lovely today...

Look lovely,
Look lovely,
Look lovely,
Look lovely,
Look lovely,
Look lovely,
Look lovely,
Look lovely,
Look lovely,

Na, na. Na, na na na...
Čekám, to je to, co dělám od chvíle, kdy jsem tě potkala.
A nebude to dlouho. Všimneš si, když tě opustím?
Ale kvůli něčemu je to dobré "protože nejsi ten pravý"
Nejsi tam ten pravý
Tam… tam… tam…

Celou noc, ležíce na mém polštáři,
Vše je špatně.
Nemohu tu spát!

Tak milé, tak milé, tak milé.

Rozhodla jsem se tě navždy opustit.
Rozhodla jsem se začít věci odsud.
Hromy a blesky nezmění,
Co cítím a narcis dnes vypadá mile,
A narcisy vypadají dnes tak mile,
Vypadá tak mile.

Ooh, ve tvých očích vidím přetvářku.
Ooh, ve tvých očích vidím děs.
Viděl někdo blesky?
Vypadal někdo mile?
A narcisy vypadají dnes tak mile,
A narcisy vypadají dnes tak mile,
Vypadá tak mile.

Vypadá tak mile…9krát

Na, na na…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama