Štítek Reklama

Texty písní Sabaton Coat of Arms Coat of arms

Coat of arms

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

At dawn envoy arrives
morning of October 28th
No-day proven by deed
descendants of Sparta, Athens and Crete
Look north, ready to fight
enemies charge from the hills
To arms facing defeat
there's no surrender, there's no retreat

Time After time, force their enemies back to the line.

Call to arms, banners fly in the wind
For the glory of Hellas
Coat of arms reading "Freedom or Death"
Blood of king Leonidas

Air raid pounding the land
bombers are flying both day and night
Endure 6 days of rain
dropped by invaders bombraid in vain
Strike hard the tables have turned
drive them back over the hills
At arms just like before
soldiers, civilians, Hellas at war

By their own hand forced the enemy out of their land.

Call to arms, banners fly in the wind
For the glory of Hellas
Coat of arms reading "Freedom or Death"
Blood of king Leonidas

Just like their ancestors ages ago
fought in the face of defeat
Those 300 men left a pride to uphold:
Freedom or Death in effect

Then, now again, blood of heroes saving their land.
Za úsvitu posel dorazí
Ráno 28. října
Žádný den nebyl osvědčen skutkem
Potomci Sparty, Atén a Kréty
Podívejte se na sever, připravte se k boji
Nepřátelé zaútočí z kopců
Se zbraněmi čelte porážce
Nejde se vzdát, nejde ustoupit

Čas od času zatlačí své nepřátele zpět do pozic

Volání do zbraně, prapory vlají ve větru
Pro slávu Řecka
Erb s nápisem "Svoboda nebo smrt"
Krev krále Leonida

Vzdušný nájezd buší na zem
bombardéry létají ve dne i v noci
Vydržet šest dní deště
shazovaného útočníky - bombový útok byl nanic
Tvrdě udeř, stoly byly převráceny
Žeň je zpátky přes kopce
Na zbraně stejně jako předtím
Vojáci, civilisté, Řecko ve válce

Vlastníma rukama donutili nepřítele opustit jejich zemi

Volání do zbraně, prapory vlají ve větru
Pro slávu Řecka
Erb s nápisem "Svoboda nebo smrt"
Krev krále Leonida

Stejně jako jejich předkové před staletími
bojovali tváří v tvář porážce
Těch 300 mužů zanechalo své hrdosti, aby v důsledku potvrdili:
"Svoboda nebo smrt"

Tenkrát, a teď znovu krev hrdinů zachránila jejich zem.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama