Štítek Reklama

Texty písní Noah and the whale PEACEFUL, THE WORLD LAYS ME DOWN Jocasta

Jocasta

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When the babies born
Oh, let's turn it to the snow
So that ice will surely grow
Over weak and brittle bones
Oh, let's leave it to the wolves
Oh, their teeth turn it to food
Oh, its flesh keeps them alive
Oh, its death helps life survive
Oh, the world can be kind in its own way

Oh well your future's a machine
With the mechanics of a dream
It is your mind that spins the wheel
And your heart that makes you feel
All the guilt for all your sins
Oh and as that wheel spins
Oh well it plays as they believed
And for your husband you have grieved

Oh the world
Still decieves you as it turns
Well in my weakest moments I could see
Oh that the heart may be
The weakest part of me

Oh and the moon controls
The movements of the tide
Oh but it has no weight on the movements of my mind
Když se narodí dítě
Skočte do sněhu
Ten led jistě poroste
I přes zkřehlé a slabé kosti
Nechme to na vlcích
Jejich zuby je přemění v potravu
Jeho tělo udrží naživu
Mrtvý pomůže živému přežít
Svět dokáže být laskavý svým vlastním způsobem

Dobře, tvá budoucnost je stroj
Se snovými mechaniky
Je to tvá mysl, která otáčí kolečky
A tvé srdce, které ti dává pocit
Všechna vina pro všechny tvé hříchy
A jak se to kola točí,
Hrají tak, že jim všichni věří
A truchlíš pro svého manžela

Ach, svět
Stále klame, jak se zdá
A ve svých nejslabších chvílích jsem mohl vidět
Že srdce je možná
Nejslabší část mě

A měsíc kontroluje
Přílivy a odlivy
Ale to nemá žádnou váhu na příliv a odliv mé mysli
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama