Štítek Reklama

Texty písní Milow North and South Rambo

Rambo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I was little I wanted to be king
I built castles in the air but never found my way in
For a week I was Rambo but couldn't take the pace
Then I thought I'd be a rocket man
But never made it into space
All my life I tried so many things I couldn't do
But I can't think of anything I wouldn't try again
Try again for you

I worked to be a wizard I tried it for a year
I had five white rabbits but not one would disappear
I dreamed of being a fireman but that went up in flames
Said okay I'll be a cowboy
But it turned out I'm no Jesse James
All my life I tried so many things I couldn't do
But I can't think of anything I wouldn't try again
Try again for you

I played guitar in a band and finally got laid
Then we fell apart as soon as bills needed to be paid
Got a job in a restaurant where I burned every dish
Was a sidewalk Santa Claus
But I couldn't grant one single wish

I set off to see the world it finally felt right
But I got lost the second day
Sso I went home the following night
All my life I tried too many things I couldn't do
But I can't think of anything I wouldn't try again try again
No I can't think of anything I wouldn't try again try again
Again and again and again and again for you
Když jsem byl malý jsem chtěl být králem
Postavil jsem vzdušné zámky, ale nikdy se nenašel svou cestu
Za týden jsem byl Rambo, ale nemohla tempo
Pak jsem si myslel, že bych být raketový muž
Ale nikdy dělal to do vesmíru
Celý život jsem se snažil tolik věcí, které jsem nemohl dělat
Ale já si nemyslím, že nic, co bych nechtěl zkusit znovu
Zkuste to znovu pro Vás

Pracoval jsem se průvodce Zkoušel jsem to na jeden rok
Měl jsem pět bílých králíků, ale ani jeden by zmizet
Zdálo se mi, že se jedná o hasiče, ale že šel v plamenech
Řekl v pohodě Budu kovboj
Ale ukázalo se, nejsem žádný Jesse James
Celý život jsem se snažil tolik věcí, které jsem nemohl dělat
Ale já si nemyslím, že nic, co bych nechtěl zkusit znovu
Zkuste to znovu pro Vás

Jsem hrál na kytaru v kapele a konečně dostala podle
Pak jsme se rozpadlo, jakmile potřeby směnky k úhradě
Dostal práci v restauraci, kde jsem se spálil ke každému jídlu
Byl chodník Santa Claus
Ale nemohl jsem udělit jediné přání

Vydal jsem se vidět svět se konečně cítil právo
Ale já jsem ztratil druhý den
SSO jsem šel domů po noční
Celý život jsem se snažil příliš mnoho věcí, které jsem nemohl dělat
Ale já si nemyslím, že nic, co bych nechtěl zkusit znovu zkuste to znovu
Ne, já si nemyslím, že nic, co bych nechtěl zkusit znovu zkuste to znovu
Znovu a znovu a znovu a znovu pro Vás
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama