Štítek Reklama

Texty písní Kanye West Late Orchestration: Live at Abbey Road Studios Jesus Walks - Feat. Mase - Remix

Jesus Walks - Feat. Mase - Remix

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Mase) - Yeah! Uh,

(Kanye) - Jesus, Jesus -repeated-

(Mase) - This song right here changed my life… come on, come on!

-Jesus Walks-
(Kanye) God show me the way, now the devil can’t break me down
-Jesus walk with me-

(Verse One - Kanye)

Between the girls in the jury
The devil tryin’ lure me, fury me
(Mase) Jesus walks wit me
My Pastors shakin’ his head,
He ain’t sure of me, but surely
(Mase) Jesus walks wit me,
They asked, do you say your prayers
At least two a week?
I ain’t talking to god,
I know what I’ve been doin’ G
Do you know how I be embarrassed?
My prayers sound like Ben Stiller’s on Meet the Parents
And I ain’t good, what they give us this day
The slaves is trying to give us this free,
I’m trying to give us this pay
Man, you know how ‘dem strippers was
We was all ‘ghetto fabulous’
All at the rooms in the (?)
From this Jacuzzi water,
Can you cleanse us?
Can you please unfold my Cardiare Lenses?
God sends signs sometimes only in glimpses
For me I almost died,
Falling asleep in the Benz
It’s something about this beef that get me tranquilized
And when I play it at my show I feel sanctified
And he gives me direction when I can’t decide
He is alive
How can you tell me that he ain’t,
When I said,

-Jesus Walks-
(Kanye) God show me the way, now the devil can’t break me down
-Jesus walks with me-
(Kanye) The only thing that I pray is that my feet don’t fail me now
-I want Jesus-
(Kanye) And now I think there is something that I can say now that’ll right my wrongs
-Jesus walks with me-
(Kanye) I finally talked to God, I ain’t afraid ‘cuz his love is so strong

(Verse 2 - Mase)

Come on, Come on,
Before you take my name
Take my fame
Why you had to take my shame?
Take my flaws
Take my blame
Feel my dirt,
Conceal my hurt
See my bruise
Do this and you will walk in my shoes
You wasn’t there when I was in deep thought
When I had two choices,
Kill him, or either leave New York
But I’m a true teller (yeah,)
That’s why I say what I’m saying (yeah)
And the only thing the radio is playing
Is because you big fan
It ain’t about who really hot no more
Beasts will knock no more
So who cares?
Who flock no more?
I realize that most labels pay you for lies
And only law dudes can disguise
That’s your favorite artist (shhh)
I know you hear that (huh?)
You wanna fear that? (what?)
Your worst dream is that you was gonna hear that
I and Kan’ to rap
And sat John the Baptist
Prepared the way,
For what I came to say today
They deceived us,
Having thinking Jesus
Really didn’t need us
When he loved the ol’ days
He loved the boys in the hard days up in broad day
Even those who be here for dope, every four days
To the strippers in broad day up in Norway
To the Detroit player gators up in more ways
With me, its not just bars and music
I walk with god
I got the scar to prove it


-Jesus Walks-
(Kanye) God show me the way, now the devil can’t break me down
-Jesus walks with me-
(Kanye) The only thing that I pray is that my feet don’t fail me now

(Outro - Mase)

Everybody out there,
Just lift your hands right now
Just say this with me
Father, I thank you
For forgiving me of everything I’ve ever done
For Jesus walking with me
For dying for me
Raising for me
And all my sins have been forgiven
I’m a changed man
I’m healed, I’m delivered, I’m rich
And it’s all because of him
Now walk with me
Walk wit me, walk, walk, walk wit me
Walk wit me
(Mase) - Jo! Uh,

(Kanye) - Ježíš, Ježíš-opakované-

(Mase) - Tato píseň právě tady změnil můj život ... pojď, pojď!

-Jesus Walks-
(Kanye) Bůh mi ukázal cestu, nyní ďábel nemůže mě zlom
-Ježíš chodit se mnou-

(Verse One - Kanye)

Mezi dívkami v porotě
Ďábel snažím 'lákat mě vztek mě
(Mase) Ježíš kráčí vtip mi
My Pastoři Shakin 'hlavu,
On není jistý mě, ale jistě
(Mase) Ježíš kráčí vtip mi,
Ptali se, co říkáš své modlitby
Nejméně dvou týdnů?
Nejsem mluví s bohem,
Vím, co jsem vede 'G
Víte, jak se trapně jsem?
Moje modlitby znít jako Ben Stiller je na Meet the Parents
A já, není dobré, co nám tento den
Otroci se snaží, aby nám tuto bezplatnou,
Snažím se, aby nám to zaplatí
Člověče, vy víte, jak 'dem striptérky bylo
Jsme byli všichni 'ghetto báječný'
Všechny na pokoje v (?)
Z tohoto jacuzzi vody,
Můžete očistit nás?
Můžete mi prosím rozvinout své Cardiare čočky?
Bůh posílá znamení někdy pouze v záblesky
Pro mě málem jsem umřel,
Usínání v Benz
Je to něco, o této hovězího masa, které mě tranquilized
A když jsem hrát na mou show cítím posvětil
A on mi dává směr, když nemůžu rozhodnout
On je živý
Jak můžeš mi říct, že on není,
Když jsem řekl,

-Jesus Walks-
(Kanye) Bůh mi ukázal cestu, nyní ďábel nemůže mě zlom
-Ježíš procházky se mnou-
(Kanye) Jediná věc, která se modlím, že moje nohy nejsou nepodaří mě teď
-Chci Ježíš-
(Kanye) A teď si myslím, že je něco, co mohu říci teď, že si právo moje křivdy
-Ježíš procházky se mnou-
(Kanye) Nakonec jsem mluvil s Bohem, já se nebojím 'cuz jeho láska je tak silná

(Verse 2 - Mase)

Pojď, pojď,
Než začnete užívat své jméno
Vezměte si svou slávu
Proč byste měli vzít mé hanbě?
Vezmi si moje chyby
Take mi vinu
Cítit moje špína,
Skrýt své bolí
Viz můj modřina
Udělej to a budete chodit v botách
Jste tam nebyl, když jsem byl v hluboké myšlenky
Když jsem měl dvě možnosti,
Zabij ho, nebo nechat v New Yorku
Ale já jsem skutečný teller (jo,)
To je důvod, proč říkám, co říkám (ano)
A jediná věc, rádio hraje
Je proto, že jste velkým fanouškem
Není to o tom, kdo opravdu horké nic víc
Zvěř bude klepat déle
Takže koho to zajímá?
, Kteří se hrnou nic víc?
Uvědomil jsem si, že většina značek zaplatit za lži
A jen zákon chlápci si zastírat
To je váš oblíbený umělec (Pst)
Vím, že jsi slyšel, že (co?)
Chcete-li strach, že? (Co?)
Váš nejhorší sen je, že jste se chtěl slyšet, že
Já a Kan 'to rap
A posadil John novokřtěnec
Připravil cestu,
Za to, co jsem přišel do dnes říci,
Oni nás podvedl,
S myšlení Ježíš
Opravdu není třeba nás
Když on miloval ol 'dny
Miloval chlapců v tvrdé dny v širokém den
Dokonce i ti, kteří se zde za drogy, každé čtyři dny
Chcete-li striptérky v širokém den až v Norsku
Chcete-li hráč Detroit aligátoři se ve více směrech
Se mnou, není to jen bary a hudba
Chodím s bohem
Mám jizvu, aby to dokázal


-Jesus Walks-
(Kanye) Bůh mi ukázal cestu, nyní ďábel nemůže mě zlom
-Ježíš procházky se mnou-
(Kanye) Jediná věc, která se modlím, že moje nohy nejsou nepodaří mě teď

(Outro - Mase)

Všichni tam,
Stačí zvednout ruce právě teď
Stačí jen říct, to se mnou
Otče, děkuji
Za odpuštění mi všechno, co jsem kdy udělal
Pro pěší Ježíš se mnou
Za mě zemřel
Chov pro mě
A všechny mé hříchy byly odpuštěny
Já jsem změnil muž
Já jsem uzdravil, jsem vydal, jsem bohatý
A to vše kvůli němu
Teď se mnou chodit
Procházka vtip mi, chodit, chodit, chodit vtip mi
Procházka vtip mi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama