Štítek Reklama

Texty písní Holy moses Terminal Terror Two Sides Terror

Two Sides Terror

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

From the past came the death
Around you
Reflection of destruction
Human being as
A bastard son of god silence
Supports the end of paranoia
Terror invades my inspiration
Minds of timeless history
Disturbing my retake fear in
Request for the human immunity
They changed the meaning of expection
Characterize the predatory prime
Passed eternal
Misery to see the signs of misjudge
Consumed by incarnate
Murders where these of kinds of armies
The same in soul and spirit
Have clashed me in repose
Z minulosti přišla smrt
Kolem vás
Reflexe destrukce
Lidského bytí jako
Nemanželský syn boha ticha
Podporuje konce paranoia
Teror napadne mou inspirací
Myslích nadčasové historie
Znepokojující můj znovuzískání strach
Žádost o lidské imunity
Změnili smyslu spíše výjimkou
Charakterizovat hlavní dravé
Prošel věčný
Bída vidět známky špatně odhadnout
Spotřebované vtělený
Z vraždy, kde tyto druhy vojsk
Stejné v duši a ducha
Mají se střetly mě v klidu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama