Štítek Reklama

Texty písní Xzibit Split Shine

Split Shine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I 'ma clean this whole shit out like climax,with words put togeather better then sony electronics,king of the jungle, humbly stay honest,eat with the lions, swim with peranas,gassoline the scene, strike the match,inferno, I'm to throue nigga, so stand back,I spit shine, get mine and rip rhymeand make my career take a incline,I'm strick with knives, straight with razors,good with grenades and great with gadges, (yeah)been around the world on a million stages,watch nigga's bitch up and go through changes,I had gun's before guns was in fashion,I mashed out before niggas knew mashin,I knew terror before the plane started crashin,I got punch lines and nigga's aint laughin...

CHORUS:
I'm gon be here after the smoke dye down,Insomnia style I won't lye down,fight the good fight don't need no help,keep your hands up defend yourself,move like I move and live lifelong ,can't move up if your hearts not strong,get your own shit cause this shit's mine,every time I spit, I shine

cock-sucker I preach what I practise,back shit up, wrap this, rap shit up,still actin up, get found in the trunk of an Acuva,yall suck like jail in dracula,X turn up the heat, increase the hatred,straight stone face don't fuck with gay shit,so i guess that means I cant fuck with you now,drew down, let off, facate to new town,you feel like bishop, induced now,gotta flame thrower that will burngreat holes till you goose down, (yeah)rough sound, same strong background,bent on black the big boys playin tips down,my whole train of thought is the party,any motherfucker with problems and not get caught,I was blessed with life when I cursed to death,I'm a spit till my very last breath...(fuck yall)

CHORUS

Let me get a three second look, I hit a million dollar target,You ain't came up yet well nigga' let me show ya, (aaaa)Come across dope like planes and boats,Like baloons filled with coke, down a mexican's throat,you ever seen a man get smoked and shit on himself,the body shake for a second, then it can't stop a second,the evidence are the weapon and the people involved,let one nigga talk, everybody gettin caught, for sure,I say that, to say this,if you cant handle the time then ride the beach,might as well touch your tail and jump the fence,castrate yourself expose the bitch,X go head up, the fuck never ran from it,I got engadged with buck shots that you can't stomach,You ain't a killer you a album filler,You ain't a soldier you a rap premoter,Game over...

CHORUS
I 'ma čistý celé této sračky jako vyvrcholení, se slovy dal togeather lepší než Sony Electronics, král džungle, pokorně zůstat upřímný, jíst se lvy, plavat s peranas, gassoline scéna, stávka zápas, peklo, já' m throue nigga, tak stojí zpátky, jsem plivat lesk, dostat dolu a rip rhymeand aby moje kariéra se stoupání, jsem Strick s noži, rovný s holící strojky, dobře se s granáty a velký s gadges, (jo) bylo kolem světě na milion etapách, hodinky nigga bitch a projít změnami, jsem měl zbraň je před děla byla v módě, jsem kaše před niggas věděl mashin, věděl jsem, teror předtím, než letadlo začalo crashin, mám pointy a nigga není smíchu. ..

REFRÉN:
Já jsem gon se zde po kouři barvivo dolů, nespavost styl nebudu louh se, bojovat dobrý boj nepotřebují žádnou pomoc, aby se vaše ruce se bránit sami, pohyb, jako bych se pohybovat a žít celoživotní, nelze pohybovat se, pokud vaše srdce není silný, si své vlastní hovno protože tohle je moje, pokaždé, když jsem plivat, já lesk

kohout-lízátko jsem kázat to, co jsem praxi, zpátky do prdele nahoru, zabalit to, rap shit nahoru, stále se aktin, si našel v kufru Acuva, yall sát jako vězení v Draculovi, X obrátit se teplo, zvyšují nenávist, rovnou kamennou tvář není kurva s gay hovno, takže myslím, že to znamená, že nemůžu souložit s vámi teď stáhla, propustit, facate do nového města, máte pocit, jako biskup, vyvolané teď, musím plamenomet, který bude burngreat otvory do vám husí peří, (jo) hrubý zvuk, stejně silné zázemí, usilující o černé velké tipy kluky hraju dolů, celý můj myšlenek je stranou, žádné svině s problémy a ne se chytit, byl jsem obdařen životě, kdy jsem proklínal k smrti, jsem plivl do mého velmi posledního dechu ... (kurva yall)

SBOR

Dovolte mi, abych si tři druhý pohled, jsem trefil cíl milionů dolarů, si není přišli ještě dobře nigga 'dovolte mi ukázat ya, (aaaa) narazit na drogy jako jsou letadla a lodě, jako balónky naplněné koksu, dole je mexická krku, jste někdy viděli muže dostat uzené a hovno na sobě, tělo třást o druhou, pak to nemůže zastavit druhý, důkazy jsou zbraně a zúčastněných osob, nechal jeden nigga mluvit, všichni chytil dostání, pro Jistě, já říkám, že to říkám, pokud nemůžete zvládnout dobu, pak jízda na pláži, možná i dotek ocasu a přeskočí plot, vykastrovat si vystavit fena, X jít hlavou nahoru, kurva nikdy běžel od toho, Mám engadged s buck snímků, které nemůžete žaludek, si není vrah si album výplň, Ty není voják si rap premoter, Game over ...

SBOR
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama