Štítek Reklama

Texty písní Xzibit Scandalous Bitches

Scandalous Bitches

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Xzibit]
She was a brown skin ebony honey that love hip-hop
Cut off tank-top, she make your whole face drop
Hotbox, like it or not, she don't care what I got
She got her own knot dealin' in stocks
And in the backwoods she plans to dust me off
Suck me off, and then say I must be off
Tryin' to smoke with X, the Cali kush was makin' her cough
She must hate wearin' her clothes, she keeps takin 'em off
At the Palms Hotel on a friday night
Attack each other like animals 'til the sky turn bright
Make it a - night to remember, she went tellin' her sista
Then her sista turned around and told the shit to Melissa
Then Melissa got my number, started sendin' me pictures
in all type of different positions, man this bitch on a mission
Listen, a man is a man, gon' handle his business
I ain't a bad guy, just dealin' with scandalous bitches
I remember when Xzibit used to push in a Caddy
I met this chick from the Valley, she said she wanted me badly
Now this is common in Cali because the homies is savy
Bitches be givin' money to niggaz and callin 'em Daddy
She in a brand-new Lexus, just moved from Texas
She came to California to model and be that next bitch
Takin' naked pictures tryin' to gain more acceptance
Maybe get some jobs, try to politic some connections
I said appreciate for X to the Z
My homie picked through my trash instead of talkin' to me
He fell in love with her ass, and while she casin' his place
Tryin' to tell another nigga what he got up in his safe
About the big hundred stacks and them bricks to match
Forever watchin' his back, therefore he never relax
And when her nigga attack, he got a slug in his britches
He ain't a bad guy, just dealin' with scandalous bitches
I met this girl from the 'Natti, I got along with her daddy
I made it up in my mind this is the girl I'ma marry
Now when you wanna get married the preparation is scary
You want your weight to get carried, you want your skeletons buried
She moved out to California next to me in a hurry
Her reputation was dirty, but yo that didn't disturb me
I want to stop the insanity, try to have me a family
Started checkin' my phone and brought her back to reality
Left her ring on the dresser, adios motherfucker
I'm travelin' home from the road, I hear she fuckin' with Usher
Now Usher don't even know me but I got love for the homie
Even though everybody around me be thinkin' he corny
She denied everything, said the rumors was phony
On the phone cryin', she love me, said she wanted to hold me
("Yo he ain't shit to me Alvin, I was just into his album
That was some bullshit, I'm sorry, I'm better without him")
So I'm off to Miami, got invited to party
by Mr. Raymond himself, yo I ain't hatin' nobody
Now when we walk in the party, yep, guess who I see
Lyin' bitch said she was callin' from N.Y.C.
He started wipin' the sweat off of her face and her chest
And then she gave him a peck, and then she looked to the left
And when she seen it was X, she started cryin' and trippin'
And dude was lookin' confused, the scene it couldn't be written
Now he just pluckin' his chickens, I ain't gon' sock him or diss him
I'm from the West Coast, where niggaz don't be fightin' for bitches
A little over-dramatic, in Rome I called him a faggot
in front of millions of people, funny but shouldn't have done that
I was makin' a joke, I didn't mean to offend
Like when I introduced Destiny's Child as Boyz II Men
Listen, a man is a man, gon' handle his business
I ain't a bad guy, just dealin' with scandalous bitches

"X, you ever get tired of um, motherfuckers talkin' to you about Pimp My Ride?
[Xzibit]
Ona byla hnědá kůže eben med, který milují hip-hop
Odříznout tank-top, aby jí celý obličej kapka
Hotbox, to líbí nebo ne, ona to není jedno, co mám
Má svůj vlastní uzel dealin 'v zásobách
A v lesích se chystá na prach mě
Sát mě, a pak říct, že jsem třeba mimo
Snažím 'kouřit s X, Kuš Cali byla Makin' jí kašel
Ona musí nenávidět na sobě 'šaty, ona drží Takin' em pryč
V Palms Hotel v pátek v noci
til Attack navzájem rádi zvířata 'obloha zase jasná
Ať je to - večer na paměti, šla říkat, 'ji sista
Pak se jí sista otočil a řekl hovno Melissa
Pak se Melissa dostala moje číslo, začal posílám 'mi obrazy
Ve všech typů různých pozic, člověk tu děvku na misi
Poslouchejte, člověk je člověk, gon 'rukojeť své podnikatelské činnosti
Já nejsem špatný člověk, jen dealin 's skandální fen
Pamatuji si, když Xzibit zvyklý na tlak v Caddy
Potkal jsem holka z údolí, řekla, že chtěla, abych špatně
Teď je to běžné v Cali, protože homies je Savy
Feny se givin 'peníze niggaz a volat' em tatínek
Ona ve zbrusu-nový Lexus, právě přestěhoval z Texasu
Přišla do Kalifornie na modelu a být to, že příští děvka
Takin 'nahé fotky snažím' získat více přijetí
Možná si některá pracovní místa, zkuste politické některé spoje
Řekl jsem ocenil pro X Z
Můj kamarád vzal přes můj odpadky místo Talkin 'pro mě
On padal v lásce s ní prdel, a zatímco ona tá noha 'na jeho místo
Snažím 'říct jiného nigga, co se dostal do jeho bezpečný
O velké sto komíny a jejich cihly, aby odpovídaly
Forever watchin 'zády, proto se nikdy relaxovat
A když ji nigga útoku, dostal slimák v jeho kalhoty
On není špatný člověk, jen dealin 's skandální fen
Potkal jsem dívku z 'Natti, mám spolu s její táta
Udělal jsem to v mé mysli je to holka jsem si vzít
Nyní, pokud chcete vdávat přípravě je děsivá
Chcete, aby vaše váha se dostat provedeny, chcete kostry pohřben
Ona se stěhovala do Kalifornie vedle mě ve spěchu
Její pověst byla špinavá, ale yo, že nerušil mě
Chci se zastavit šílenství, zkuste se mi rodinu
Začal checkin 'můj telefon a přivedl ji zpět do reality
Ji opustil prsten na kredenci, adios svině
Jsem Travelin 'domů od silnice, slyšela jsem jí kurva' s Usher
Nyní Usher ani nevím, ale já mám rád pro homie
I když všichni kolem mě se přemýšlela 'on banální
Ona všechno popřel, řekl, že pověsti byly falešné
Na telefonu Cryin ', ona mě miluješ, řekla, že chce držet mě
("Yo, že není pro mě hovno Alvin, jen jsem do svého alba
, Že byla nějaká blbost, je mi líto, že jsem lepší bez něj ")
Takže jsem pryč do Miami, dostal pozván na párty
pan Raymond sám, jo ​​já není Hatín 'nikdo
Teď, když jsme chodit ve straně, jo, hádejte, kdo vidím
Lyin 'bitch řekla, že volat' z N.Y.C.
Začal wipin 'pot z její tváře a hrudi
A pak se mu letmé políbení, a pak se podívala na levé straně
A když viděl, že se X, začala brečet 'a Trippin'
A chlápek byl Hledal 'zmatený, scéna to nemohlo být napsáno
Teď už jen pluckin 'jeho kuřata, já není gon' ponožka ho nebo ho diss
Jsem ze západního pobřeží, kde niggaz nenechte se bojovat 'pro feny
Málo přes-dramatický, v Římě jsem mu volala teplouš
před miliony lidí, legrační, ale to neměl dělat, že
Byl jsem Makin 'vtip, Nechtěl jsem urazit
Stejně jako když jsem se představil dítě osudu jako Boyz II Men
Poslouchejte, člověk je člověk, gon 'rukojeť své podnikatelské činnosti
Já nejsem špatný člověk, jen dealin 's skandální fen

"X, někdy omrzí um, svině Talkin 's vámi o Pimp My Ride?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama