Štítek Reklama

Texty písní Xzibit Loud & Clear

Loud & Clear

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Xzibit]
Yeah..
Addicted to life, had to pay a heavy-ass price
Sacrifice worth waitin on the platinum and ice
I'm precise with the merchandise, came back like Christ
to change the game, while y'all niggaz remain the same
Clear the lane, comin through like Kobe, you can't hold me
You can't stop me, ever since I dropped "Paparazzi"
I done watched the game unfold into some hideous shit
Like every idiot that can spit be droppin a hit
I transmit for the convicts, committed, never bullshitted
Shadowbox, detox, my own worse critic
It's like tryin to squeeze water from rocks
I negotiate the neighborhood stops and clean your clock with a glock
Sick of niggaz screamin they hot, but really they not
Beatin you all to the ground like six L.A. cops
Put your fist up in the air if you ever been shot
and lived to tell about it, never leavin home without it, c'mon

[Chorus: Butch Cassidy]
There's no one out there, for us, to fear
I'll say it loud and clear..
Who can say they're close, to us
Speak now and you'll be brought, to tears

[King Tee]
They probably saw me on the 91 East, gettin off on Central
with the rag back, lookin like life's so simple
Tela take a loss, still floss, all bets
If Trife can't cover the house, call X
Likwit crew brothers, Blues Brothers
Move somethin, make killers do somethin, f'real
The bitch-made often politic with the skill
Now shit's all twisted, unlisted
Guns fixed it, best not speak about the Likwit
We gifted, twenty-four hours and still lifted
(*X*: Bitch keep your vagina) We drunk and ain't interested
Bitches come a dime and a dove, we ain't trippin it
Standin at the bar, soft-styled in the cut
"Ooh, boo wait, I think you had too much!"
Bitch what? Act right and pour it in a cup
The West and Eastside keep smokin them blunts, niggaz

[Interlude: Butch Cassidy]
Let's get with it, I was born to trip
Stay on the lookout, ain't no time to slip
We ain't for games and shit
Change your spot, cause we're known to dip
No time for chasin hoes
I'm on a mission cause my cash is low
There's no need to speak on those
Doggy rags are the gangsta's clothes

[Defari]
There's two sides of my family, both sides from the ghetto
Pops Finnish choco-late, moms Mississippi yellow
Caramel, Cherokee black man, with a pedigree of excellence
Together we rise, no time for seperateness
My grandfather Snake was a Jake, or a jack
of a smack to a bird who don't know how to act
Straight hustler, Mississippi moonshine smuggler
Good ol' wrangler in his day with that attitude of "Fuck ya"

[Xzibit]
Built to run forever, X the infinite
First line of defense to smash through the immigrants
Can't straddle the fence, it's all or nothin
Close the curtain, shut down your whole production
Don't be scared, be prepared, niggaz do be bustin
without thinkin; I mastered the art of hard drinkin
Yo, you wanna stop the X, try your best
I'm still fuckin with your pockets like the IRS, so yo

[Chorus]

[Butch Cassidy]
Gather all around, to see
how we display our vicious skills
I done seen and heard, enough
Let's prove the West coast is for real

.. speak now and you'll be brought to tears
[[Xzibit]
Jo ..
Závislost na život, musel zaplatit vysokou cenu-ass
Oběť stojí čeká na platinové a ledu
Já jsem s přesnou zboží, se vrátil jako Kristus
změnit hru, zatímco y'all niggaz zůstávají stejné
Zrušte jízdního pruhu, sem skrze jako Kobe, nemůžete držet mě
Nemůžeš mě zastavit, od té doby jsem klesl "Paparazzi"
Jsem udělal sledoval hru rozvinout do nějaké odporné sračky
Jako každý idiot, který může být plivat droppin hit
I předat pro odsouzené, dopustil, nikdy bullshitted
Shadowbox, detox, moje horší kritik
Je to jako snažím se vytlačit vodu z skály
I vyjednávat okolí zastávek a čištění hodiny s glock
Sick niggaz křičí, že horký, ale ve skutečnosti nejsou
Beatin vás všechny na zem jako šest policajtů L.A.
Dejte si pěst do vzduchu, pokud jste někdy byl zastřelen
a žil říct o tom, nikdy odcházet domů bez toho, pojď

[Chorus: Butch Cassidy]
Není tu nikdo, tam, pro nás, se bát
Řeknu to hlasitě a jasně ..
Kdo může říct, že jsou blízko, aby nás
Nyní mluvte a budete přinesl, k slzám

[King Tee]
Oni pravděpodobně mě viděl na východě 91, nástupní na střední
s hadrem zpět, hledal jako život to tak jednoduché
Tela se ztrátou, ještě vatu, všechny sázky
Pokud Trife nemůže pokrýt dům, volejte X
Likwit posádka bratrů, Blues Brothers
Přesun něco, aby vrahy dělat něco, f'real
Fena-dělal často rozvážný s dovedností
Teď je všechno shit zkroucený, nevyplněno
Zbraně opravil, nejlepší nemluví o Likwit
My nadaný, ještě zvedl dvacet čtyři hodin a
(* X *: Bitch aby se vaše vagina) jsme opilí a není zájem
Feny mají desetník a holubice, jsme se vracet, že
Stojím u baru, soft-stylizované v řezu
"Ach, vypískat počkejte, myslím, že jste měli příliš mnoho!"
Mrcha, co? Zákon doprava a nalijte ji do hrnku
Západ a Eastside udržet Smokin je oslabí, niggaz

[Interlude: Butch Cassidy]
Pojďme si s ním, jsem se narodil na výlet
Zůstat na pozoru, není žádný čas na skluzu
Nejsme pro hry a hovno
Změňte své místo, protože jsme je známo, že ponoření
Není čas na chasin motyky
Jsem na misi příčinou mé peníze, je nízká
Není třeba mluvit o těchto
Pejsek hadry jsou gangsta oblečení

[Defari]
Je tu dvě strany mé rodiny, na obou stranách z ghetta
Pops finská Choco-pozdě, maminky Mississippi žlutá
Karamel, Cherokee černoch, s rodokmenem excelence
Společně jsme se zvednout, není čas na seperateness
Můj dědeček byl Snake Jake, nebo jack
o plácnutí do ptáka, kteří nevědí, jak se chovat
Rovně podvodník, Mississippi měsíční svit pašerák
Dobrý ol 'wrangler za jeho den s postojem, že "se vyspat ya"

[Xzibit]
Postaveno běžet navždy, X nekonečný
První linii obrany, aby prorazil přistěhovalců
Nelze se pohybují na plot, je to všechno nebo nic
Zavřít opona, vypněte celý výrobní
Neboj se, být připraven, niggaz dělat se Bustin
bez přemýšlela, jsem si osvojil umění tvrdé drinkin
Yo, chcete zastavit X, zkuste své nejlepší
Já jsem ještě kurva s kapsami, jako IRS, tak yo

[Chorus]

[Butch Cassidy]
Shromážděte všechny kolem, aby zjistil,
jak zobrazovat naše začarovaného dovednosti
Jsem udělal viděl a slyšel, dost
Podívejme se dokázat, západní pobřeží je pro skutečné

.. mluvit teď a budete postaveni před slzy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama