Štítek Reklama

Texty písní Xzibit Back 2 The Way It Was

Back 2 The Way It Was

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yeah.. yo.. c'mon
Ride wit me, lemme take you somewhere

[Xzibit]
My father was a soldier, my mother was a rider
I was born wit my fists balled up, I'ma fighter
Inspired, a real rhyme writer
Get past the past the future looks brighter
But, I wanna get it back to the way it was
Exchange blows, elbows and it was still love
A better time, better place in space
Cause nothin can erase, shame tat' like my nigga Chase
Cause Bigga B will never be replaced, right
And I'ma scream it to the whole fuckin human race
Get a bar, get a taste
Enforce the muscle to ya hustle and ya did it with grace
Cause real niggaz don't save face, they make movements
Back to the time when hip-hop was music
When N.W.A. got booed at the Apollo
Broke "Straight Outta Compton" and the whole world followed
Cause right now hip-hop is hollow
With no substance, X-Man with the roughness
Cause success can suck sometime
And many of us the way we act, we even lost our minds

[Chorus]
You can hold your breath, 'til your blue in the face
But you can never ever take my place
I stay strong whether right or I'm wrong
Through the struggle I will live on (now sing the song wit me)
You can speculate, on every breath I take
But you can never ever take my place
I stay strong whether right or I'm wrong
Through the struggle I will live on

[Xzibit]
Back to the day when +Cooley+ was +High+
Hustle big like Butch in the Y-B-I
We did it 'n died, the gang still multiplied
Sock yo windpipe, cut yo air supply
Hypnotized, not by the glitz 'n glamour
So fuck them cameras, all I need is clips and hammers
The X-Man said that the first rhyme out
Were my fans worth my time? The first line out, so
Here we are eight years strong and still movin
Groovin with a reputation ya can't ruin
I wanna take it back how it used to be
Five thousand fucked up, rockin outta unity

[Chorus]

[Xzibit]
Was it the alcohol in you, the money the power the fame
that made you actually attempt to try to disgrace my name?
Played those games nigga when I was younger in life
'Til I seen another man's life cut short with a knife
Lose teeth, cause beef, no peace with us
Ya can't hang, and ya sho' can't eat with us
When times get tough, the tough get rough and drastic
Never been blasted, never been an arrogant bastard
But I coulda been a lawyer, I shoulda been a doctor
I never been a actor, I'm nothin but a monster
I move in silence, speak with violence
Think with science, live free and walk with lions
Cats around me with gats like Yasser Arafat
It takes a nation of millions to hold me back
Pounds of cush to push what I'm talkin about
It's hard to talk the talk with a gauge in yo mouth
It's hard to walk the walk with ya back blew out
Don't let the things that you can't change stress you out
Cause X take the money and run, and raise a man from a son
And change the world with the power of one c'mon

[Chorus]
Jo .. yo .. c'mon
Ride zdravý rozum mi, lemme vás někde

[Xzibit]
Můj otec byl voják, moje matka byla jezdce
Narodil jsem se silami mé pěsti balled nahoru, I'ma bojovník
Inspirován, opravdové spisovatele báseň
Získat minulost minulosti do budoucnosti vypadá světlejší
Ale chci se dostat zpět na cestu bylo
Výměna fouká, lokty a bylo to pořád miluješ
A lepší čas, lepší místo ve vesmíru
Protože nic, můžete smazat, hanba tat 'jako my nigga Chase
Protože Bigga B nikdy nebude nahrazena, právo
A to jsem křičet na celou lidskou rasu, kurva
Získat bar, dostanete chuť
Prosazení svalu tě nutit, aby to udělal, a ya s milostí
Protože v reálném niggaz neušetřím obličeje, dělají pohyby
Zpět do doby, kdy byl hip-hop hudba
Když N.W.A. Musím booed na Apollo
Zlomil "Straight Outta Compton" a celý svět následovat
Protože právě teď hip-hop je dutá
S žádnou látku, X-Man s drsností
Protože úspěch může někdy cucat
A mnozí z nás, způsob, jakým budeme jednat, jsme ztratily dokonce i naše mysl

[Chorus]
Můžete zadržte dech, 'til vaše modrou tváří v tvář
Ale nemůžeš nikdy vzít moje místo
Zůstanu silný, zda pravdu nebo jsem špatně
Prostřednictvím zápase budu žít na (nyní zazpívat píseň zdravý rozum mi)
Můžete spekulovat, na každé si vzít s dechem
Ale nemůžeš nikdy vzít moje místo
Zůstanu silný, zda pravdu nebo jsem špatně
Prostřednictvím zápase budu žít na

[Xzibit]
Zpět na den, kdy byla vysoká Cooley
Hustle velký jako Butch v Y-B-I
Udělali jsme to 'n zemřel, gang stále množil
Ponožka průdušnice yo, yo snížit přívod vzduchu
Hypnotized, nikoliv tím, že pozlátko 'n Sexy
Tak jim kurva kamery, vše, co potřebujete, je klipy a kladiva
X-Man řekl, že první verš z
Byli moji fanoušci stojí za můj čas? V první linii, takže
Zde jsme osm let, silné a stále movin
Groovin s dobrou pověstí, zatím nemůže pokazit
Chci to vzít zpátky to, jak se kdysi
Pět tisíc v hajzlu, Rockin mazat jednoty

[Chorus]

[Xzibit]
Bylo to s alkoholem v tobě, peníze, moc pověst
že jste skutečně pokusí, aby se pokusili ostudu svému jménu?
Hrál ty hry nigga, když jsem byl mladší, v životě
'Til jsem viděl jiného člověka života zkrátit s nožem
Ztratit zuby, protože hovězí maso, žádný mír s námi
Ya nemůže viset, a ya sho 'nemohou sníst s námi
Když krát dostat těžký, tvrdý a drsný dostat drastické
Nikdy jsem tam nebyl tryskaný, nikdy nebyl arogantní parchant
Ale já coulda byl právník, Měl jsem byl lékařem
Nikdy jsem byl herec, já jsem nic, ale monstrum
I pohybovat se v tichosti, mluvit s násilím
Myslíš, že s vědou, žijí svobodným a chodit s lvové
Kočky kolem mě s GATS jako Jásir Arafat
Bere národa, který má miliony, aby mě zpátky
Libry Chusovi tlačit na to, co jsem o Talkin
Je těžké mluvit o promluvit s rozchodem kolejí v ústech yo
Je těžké, aby chodili na procházku se tě zpět foukal ven
Nedejte na to, co nemůžete změnit stres vás
Protože X vzít peníze a běžel, a zvýšit člověk od syna
A změnit svět s výkonem jednoho c'mon

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama