Štítek Reklama

Texty písní Underoath Ø (Disambiguation) Catch Myself Catching Myself

Catch Myself Catching Myself

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This time I am falling further away
Nothing has changed
Nothing has changed like I said it would
Faster towards the ground
That's where they wait, where they wait for me and enter my veins
I feel them crawling through my skin
Collecting my nerves that they feed to their children
I swear it has to stop, 'cause there is nothing left to give
Nothing left to give

I'll be the victor!
I will destroy them!

I wanna watch them burn it down
So I can breathe again

Inhale 'cause after tonight, I won't be the same
Exhale and find my feet on the ground
(I'm not the same anymore)
(I'm not the same anymore)
As I sink down into the floor
And the walls are caving in
And I don't believe in them anymore
Now I try to balance my walk
I am coming down alone
And I have to get them out of my head

I wanna watch them burn it down
So I can breathe again
I wanna watch them burn it down
So I can breathe again

One breath at a time, I'll be just fine
'Cause I'll be right on the inside
I steady my hands, inside of my shell
And wait till their backs are turned
Oh, inside of my head
Where they thought they would win
But I got them right where I want them
Pushed to either side
I'm burning them alive
I hear them, begging and pleading
Tentokrát padám dál
Nic se nezměnilo
Nic se nezměnilo jak jsem říkal že by mohlo
Rychleji k zemi
To je kde oni čekají, kde čekají na mě a vstupují do mých žil
Cítím je plazit se skrz moji kůži
Shromaždují mé nervy kterými krmí své děti
Přísahám že tohle musí přestat, protože zde nic nezbylo co můžu dát
Nic nezbylo co můžu dát

Budu vítězem!
Zničím je!

Chci je vidět spálené
pak můžu znovu dýchat

Nadechni se protože po dnešním večeru,nbudu stejný
Vydechni a najdi mé nohy na zemi
(Již nejsem stejný)
(Již nejsem stejný)
Jelikož se propadám do dna
A zdi se propadly
A již jim nevěřím
Teď se snažím vyvážit mou chůzi
Sestupuji sám
A musím je dostat pryč z mé hlavy

Chci je vidět spálené
pak můžu znovud dýchat
Chci je vidět spálené
pak můžu znovud dýchat

Jeden nádech v čase, a budu v pohodě
Protože budu na správné straně
Ustálím mé ruce, uvnitř mého trupu
A čekám dokuď jsou otočeni zády
Ó, uvnitř mé hlavy
Kde si mysleli že by mohli zvítězit
Ale dostal jsem je přesně tam kde je chci mít
Tlačený na obou stranách
Pálím je zaživa
Slyším je , žebrat a prosit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama