Štítek Reklama

Texty písní Soundtrack - Shrek Holding Out For A Hero

Holding Out For A Hero

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Where have all the good men gone
And where are all the gods?
Where's the street-wise Hercules
To fight the rising odds?
Isn't there a white knight upon a fiery steed?
Late at night toss and turn and dream of what I need

(Chorus)
I need a hero
I'm holding out for a hero 'til the end of the night
He's gotta be strong
And he's gotta be fast
And he's gotta be fresh from the fight
I need a hero
I'm holding out for a hero 'til the morning light
He's gotta be sure
And it's gotta be soon
And he's gotta be larger than life


Somewhere after midnight
In my wildest fantasy
Somewhere just beyond my reach
There's someone reaching back for me
Racing on the thunder and rising with the heat
It's gonna take a superman to sweep me off my feet

(Chorus)

Up where the mountains meet the heavens above
Out where the lightning splits the sea
I would swear that there's someone somewhere
Watching me

Through the wind and the chill and the rain
And the storm and the flood
I can feel his approach
Like the fire in my blood

(Chorus)
Kam zmizeli všichni dobří muži?
A kde jsou všichni bohové?
Kde je ulice-wise Hercules
Mám bojovat proti rostoucím nadějím?
Není tady bílý rytíř na ohnivém oři?
Pozdě v noci odhodím a proměním a sním o tom, co potřebuji

(Refrén)
Potřebuji hrdinu
Trvám na hrdinech až do konce noci
Musí být silný
A musí být rychlý
A musí být čerstvý z boje
Potřebuji hrdinu
Trvám na hrdinech až do ranního světla
Musí si být jistý
A musí to být brzy
A musí být delší než život


Někde po půlnoci
V mé nejdivočejší fantazii
Někde za hranicí mého dosahu
Je tu někdo, kdo sahá zpátky pro mě
Závodí na hromu a vzrůstá s teplotou
Získám supermana, který mi podlomí nohy

(Refrén)

Tam, kde se hory setkávají s nebem,
Kde blesk sjíždí do moře
Já bych přísahala, že je tam někdo někde
Kdo se na mě dívá

Napříč větru a mrazu a deště
A bouře a záplav
Cítím, jak se blíží
Jako oheň v mé krvi

Interpret

  • Interpret Soundtrack - Shrek
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama