Štítek Reklama

Texty písní Soundtrack - Shrek Hallejujah

Hallejujah

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?

It goes like this...the fourth, the fifth
The minor fall
The major lift,
The baffled King composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you.

She tied you to a kitchen chair
She broke your throne
She cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

may
be I have been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.

I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What's real and going on below
But now you never show it to me, do you?

And remember when I moved in you
The holy dark was moving too
And every breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah

Maybe there's a God above
And all I ever learned from love
Was how to shoot at someone who outdrew you.

And it's not a cry you can hear at night
it's not somebody who's seen the light
it's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Slyšel jsem, že hrál tajný souzvuk
To David hrál a to těšilo Pána
Ale ty se doopravdy nezajímáš o hudbu, že?

Takhle to šlo dál...čtvrtý, pátý
Bezvýznamní padali
Významější stoupali
Bezradný Král skládal Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Tvoje víra byla silná, ale potřeboval jsi důkaz
Viděl jsi ji, jak se koupe na střeše
Její krása a měsíční svit Tě svhrli

Připoutala Tě ke kuchyňské židli
Rozbila Tvůj trůn
Ostříhala Ti vlasy
A z Tvých rtů vymámila Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Baby, byl jsem tu už předtím
Znám tento pokoj, již jsem kráčel po této podlaze
Byl jsem zvyklý žít sám, dokud jsem Tě nepoznal

Viděl jsem Tvoji vlajku na mramorovém oblouku
Láska není pochod vítězství
Je to studené a zlomené Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Byla doba, kdy jsi mi dala vědět
Co je opravdové a co se Ti děje pod povrchem
Ale teď už mi to neukazuješ, že?

A vzpomeň si, když jsem se hýbal v tobě
Svatá temnota se hýbala semnou
A každý dech, který jsme vydechli byl Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Možná, že tam někde nahoře je Bůh
A vše, co jsem se z lásky kdy naučil
Bylo to, jak střílet na někoho, kdo Tě oklamal

A to není pláč, co můžeš slyet v noci
Není to někdo, kdo uviděl světlo
Je to studené a zlomené Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Interpret

  • Interpret Soundtrack - Shrek
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama