Štítek Reklama

Texty písní Soundtrack - Shrek Changes

Changes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh yeah
Mm
Still don’t know what I was waiting for
And my time was running wild
A million dead-end streets and
Every time I thought I’d got it made
It seemed the taste was not so sweet
So I turned myself to face me
But I’ve never caught a glimpse
Of how the others must see the faker
I’m much too fast to take that test

Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Don’t want to be a richer man
Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Just gonna have to be a different man
Time may change me
But I can’t trace time

I watch the ripples change their size
But never leave the stream
Of warm impermanence
So the days float through my eyes
But stil the days seem the same
And these children that you spit on
As they try to change their worlds
Are immune to your consultations
They’re quite aware of what they’re going through

Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Don’t tell them to grow up and out of it
Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Where’s your shame
You’ve left us up to our necks in it
Time may change me
But you can’t trace time

Strange fascination, fascinating me
Ah changes are taking the pace I’m going through

Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Oh, look out you rock ’n rollers
Ch-ch-ch-ch-changes
(Turn and face the strange)
Ch-ch-changes
Pretty soon now you’re gonna get a little older
Time may change me
But I can’t trace time
I said that time may change me
But I can’t trace time
Oh yeah
Mm
Stále nevím, co jsem čekal
A můj čas běžel volně žijících
Milionů mrtvých-konec ulice a
Pokaždé, když jsem myslel, že to mám z
Zdálo se, že chuť není tak sladká
Tak jsem se otočil jsem se tváří mi
Ale nikdy jsem zahlédl
O tom, jak se ostatní musí vidět Faker
Jsem moc rychle, aby k této zkoušce

Ch-ch-ch-ch-změny
(Turn a tvář cizí)
Ch-ch-změny
Nechceme být bohatší muž
Ch-ch-ch-ch-změny
(Turn a tvář cizí)
Ch-ch-změny
Jen budu muset být jiný člověk
Čas se může změnit, mně
Ale já nemůžu sledovat čas

Sleduji vlnění měnit jejich velikost
Ale nikdy neopustí potok
Teplé pomíjivost
Takže dny float mýma očima
Ale stil dny zdají stejné
A tyto děti, které si plivat na
, Které se snaží změnit svět
Jsou imunní vůči vaší konzultace
Jsou to zcela vědom toho, co prožíváš

Ch-ch-ch-ch-změny
(Turn a tvář cizí)
Ch-ch-změny
Neříkejte jim vyrůstají i mimo ni
Ch-ch-ch-ch-změny
(Turn a tvář cizí)
Ch-ch-změny
Kde je vaše ostuda
Vy jste nás nechal až na naše krky v něm
Čas se může změnit, mně
Ale nemůžete sledovat čas

Zvláštní kouzlo, fascinující mi
Ach změnách se však tempo Jedu přes

Ch-ch-ch-ch-změny
(Turn a tvář cizí)
Ch-ch-změny
Oh, podívej se, že jste rock 'n válečky
Ch-ch-ch-ch-změny
(Turn a tvář cizí)
Ch-ch-změny
Velice brzy se budeš trochu starší
Čas se může změnit, mně
Ale já nemůžu sledovat čas
Řekl jsem, že čas se může změnit, mně
Ale já nemůžu sledovat čas

Interpret

  • Interpret Soundtrack - Shrek
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama