Štítek Reklama

Texty písní Robbie Williams I´ve been expecting you Stand Your Ground

Stand Your Ground

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Stand your ground
You're big enough
Stand your ground
You know too much
Today drifts into tomorrow
And you can almost taste the sorrow
Stand your ground
You've had enough
Lost and found
Diamond in the rough
Today drifts into tomorrow
You feel your soul's been borrowed
Oooh, oooh...

Stand your ground
The water's deep
Feel the sand beneath your feet
I know your prayers seem hollow
But when it's hard they follow
Ooh, ooh...
Stánek vaše zem
Jste dostatečně velká
Stánek vaše zem
Víš moc
Dnes posuny na zítra
A můžete skoro chuť smutku
Stánek vaše zem
Vy máte dost
Ztráty a nálezy
Diamond v drsné
Dnes posuny na zítra
Cítíte, že vaše duše je to vypůjčovány
Oooh, Oooh ...

Stánek vaše zem
Voda je hluboká
Cítit písek pod nohy
Vím, že vaše modlitby zdají duté
Ale když je to těžko budou následovat
Ooh, ooh ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama