Štítek Reklama

Texty písní QPrincess Encore Rain Man

Rain Man

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You find me offensive
I find you offensive for finding me offensive
hence if I should draw out a line any fences
if so to what extent, if any, should I go?
cause it's getting expensive
being on the other side of the court room on the defensive
they say I cause extensive psycholgical nerve damage to the brain
when I go to lengths this far at other people's expenses
I say you're all just too god damn sensitive
it's censorship and it's downright blasphemous
let's end this shit now cause I won't stand for this
and Christopher Reeves won't sit for this neither
and let's clear this up too I aint got no beef with him either
he used to be like a hero to me
I even believe I had one of those 25 cent stickers
on my refrigerator right next to Darth Vader
and Darth must have put a hex on him for later
I feel like its my fault cause of the way that
I stuck him off in between him and Lex Luther
I killed Superman I killed Super...Man
and how ironic that I'd be the bad guy kryptonite
the green chronic

(Chorus)
Cause i aint got no legs or no brain
nice to meet you
hi my name is...
i forgot my name
my AIM was not to become what i became with this level of fame
my soul is possessed by this devil
my new name is...
Rain Man

Now in the bible it says
thou shall not watch two lesbians in bed
have homosexual sex
unless of course you were given the consent to join in
then of course it's intercourse and it bisexual sex
which isn't as bad as long as you show some remorse for your actions
either before, during, or after performing the act of that which
is normally reffered to as such more commonly known phrases
that are more used by today kids
in a more derogatory way
but who's to say what's fair to say and what not to say
let ask Dr. Dre
Dr. Dre (what up?)
I got a question if i may (yea)
is it gay to play putt putt golf with a friend (yea)
and watch his butt butt when he tees off (yea)
but but i aint done yet
in football a quarterback yells out hut hut
while he reaches in another grown man's ass
grabs on his nuts, but just what if
it was never meant, it was just an accident
but he tripped, fell, slipped and his penis went in
his teeny, tiny, little, round hiney
and he didn't mean it but his little weenie flinched just a little bit
and I don't need to go into any more details
but what if he pictured it as a female's butt
is that gay? I just need to clear things up
til then I'll just walk around with a manly strut because...

(Chorus)
Cause i aint got no legs or no brain
nice to meet you
hi my name is...
i forgot my name
my name was not to become what i became with this level of fame
my soul is possessed by this devil
my new name is...
Rain Man

You find me offensive
I find you offensive...
shit this is the same verse, I just did this
when am I gonna come to my good senses?
probably the day Bush comes to my defenses
my spider senses telling me Spider-Man is nearby
and my plan is to get him next and open up a whoop ass canister
god damnit Dre where's the god damn beat (yea) anyway
anyway I don't know how else to put it
this is the only thing that I'm good at
I am the bad guy kryptonite, the green chronic
demonic, yep yep, don't worry I'm on it, I got it
high-fived Nick Lechey, stuck a pin in Jessica's head and walked away
and as she flew around the room like a balloon
I grabbed the last can of chicken tuna out the trash can
and flew my ass straight back to the Neverland Ranch
with a peanut butter jelly chicken tuna sandwhich
and I don't even gotta make no god damn sense
I just did a whole song and I didn't say shit

(Chorus)
Cause i aint got no legs or no brain
nice to meet you
hi my name is...
i forgot my name
my name was not to become what i became with this level of fame
my soul is possessed by this devil
my new name is...
Rain Man
Najdete mě urážet
Najdu tě urážet pro zjištění mě urážet
tedy pokud bych měl čerpat z čáry žádné ploty
pokud ano, do jaké míry, pokud vůbec, should I go?
způsobí, že se dostává dražší
přičemž na druhé straně sále na defenzivní
Říkají, že jsem psycholgical způsobit rozsáhlé poškození mozku, aby
Když jsem jít do délky až v dalších lidí výdaje
Říkám, že jste všechno jenom příliš Zatraceně citlivé
to je cenzura a je to vyloženě rouhavá
Ať je konec tohle teď nebude protože jsem kandidovat za tímto
Christopher Reeves a nebude sedět ani u tohoto
a ať je jasné, tuto až příliš jsem se nedostal žádný beef s ním buď
Kdysi se jako hrdina, aby mi
Dokonce jsem, že jsem byl jedním z těch 25 centů samolepky
na mém chladničky hned vedle Darth Vader
a Darth musí dát hex na jeho pozdější
Cítím se stejně jako jeho moje vina, příčinou toho, jak
Zasekl jsem ho v době mezi ním a Lex Luther
Zabil jsem zabil Super Superman Man ...
a jak ironické, že já bych být špatný člověk kryptonite
zelené chronické

(Chorus)
Protože jsem se nedostal žádný nohy nebo ne mozku
Těší mě
Ahoj jmenuji se ...
Zapomněl jsem své jméno
Mým cílem bylo, aby se stala ne, co jsem začal s touto úrovní slávy
moje duše je posedlý ďáblem tímto
moje nové jméno je ...
Rain Man

Nyní v bibli se píše,
Ty se nesmí dívat na dvě lesbičky v posteli
mít homosexuální sex
Samozřejmě, pokud jste dostali souhlas ke vstupu do
pak samozřejmě je, že pohlavní styk a bisexuální sex
což není tak špatný, jak dlouho budete zobrazovat nějaké výčitky svědomí za své akce
buď před, během nebo po provedení aktu, který
je obvykle označován jako takový je spíše známý pod fráze
, které jsou více používané dnes děti
ve více škodlivý způsob
ale kdo na to říct, co je spravedlivé říci a co ne říct
Ať zeptat Dr. Dre
Dr. Dre (nahoru, co?)
Dostal jsem otázku, pokud mohu (ano)
je to gay hrát golf úderu v golfu úderu v golfu se svým přítelem (ano)
a sledujte, jak jeho butt trknout, když Tees Off (ano)
ale já je ještě neučinili
ve fotbale jeden rozehrávač křičí z hut hut
zatímco on dostane v jiném dospělý muž je osla
mání na jeho ořechy, ale co kdyby
znamenalo, že nikdy nebyl, to bylo jen nehody
ale zakopl, upadl vyklouzl a šel v jeho penis
jeho malinký, maličký, malý, kulatý hiney
a on to v žádném případě neznamená, že jeho malá, ale frankfurtský párek flinched trošičku
a nebudu muset jít do kterékoli více informací
ale co když je vyobrazený jako samice je tupé
že je gay? Chci jasné až věcem
til pak budu jen chodit kolem s mužný prutu, protože ...

(Chorus)
Protože jsem se nedostal žádný nohy nebo ne mozku
Těší mě
Ahoj jmenuji se ...
Zapomněl jsem své jméno
moje jméno nebylo to stalo, co jsem se stal s touto úrovní slávy
moje duše je posedlý ďáblem tímto
moje nové jméno je ...
Rain Man

Najdete mě urážet
Najdu tě urážet ...
hovno je to stejný verš, právě jsem to udělal
když jsem chtěl přijít na můj dobrý rozum?
Bush zřejmě ten den přijde na moje obrana
mé smysly spider "říká mi Spider-Man je blízký
a můj plán je dostat ho vedle a otevřít halekat zadek kanystru
Bůh sakra Dre, kde je bůh zatracený rytmus (ano) stejně
stejně nevím, jak jinak, aby to
To je jediná věc, že jsem dobrý v
Jsem špatný člověk kryptonite, zelený chronické
démonický, jo jo, nemějte strach jsem na to, mám to
high-fived Nick Lechey, přilepená trnem v Jessica hlavu a šli pryč
a jako ona letěl kolem místnosti jako balón
I uchopil poslední možné kuřecí tuňák z koše
můj zadek a letěl rovnou zpátky do Země Nezemě Ranch
s arašídové máslo, želé kuřecí tuňák sendvič
a nemám ani žádný bůh Musím si zatraceně smysl
Jen jsem si celou píseň a já neříkal hovno

(Chorus)
Protože jsem se nedostal žádný nohy nebo ne mozku
Těší mě
Ahoj jmenuji se ...
Zapomněl jsem své jméno
moje jméno nebylo to stalo, co jsem se stal s touto úrovní slávy
moje duše je posedlý ďáblem tímto
moje nové jméno je ...
Rain Man
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama