Štítek Reklama

Texty písní Phil Collins Hello, I Must Be Going! Do You Know, Do You Care?

Do You Know, Do You Care?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You said you would, you didn't and I wanna know why
And don't make no excuses
You promised, you promised, you better explain
Tho' I don't know what the use is
You said you could, you couldn't, now why did you lie
You made it look so easy
You did it, why do it, what was your point?
Laughing while you tease me

Oh, do you know and do you care?

I said I did, I shouldn't cos the magic will go
It happened once before
You'll see it, you'll steal it and take it away
And then come back for more
Don't say you weren't, you were 'cos I saw you myself
It's too late for your reason
You're lying, you're lying, you've done it this time
I'm sick of all the cheating

Oh, well do you know and do you care?

'Cos I watch you
oo every day I watch you pass me by
I'll get you
Yes in the end I'll get you
Just watch me try

Oh you make it hard to be hard but I'm trying my best
Cos down inside I'm burnin'
You want it, you get it, now take it and run
I'll hide how much it's hurtin'

Oh, well do you know and do you care?
Oh, well do you know and do you care?
Říkal jste, že byste, vy jste ne a já chci vědět proč
A nedělají žádné výmluvy
Jsi slíbil, slíbil jsi, ty lépe vysvětlit
Tho 'Já nevím, co je použití
Říkal jste, že by, vy jste nemohli, teď, proč jsi lhal
Udělal jste to vypadalo tak snadné
Dokázal jsi to, proč to dělat, jaká byla vaše místo?
Smát, zatímco mě dobírat

Ach, ty víš a staráš?

Řekl jsem, že jsem neměl cos kouzlo půjde
Stalo se to jednou před
Uvidíte to, budete krást, a vzít to pryč
A pak se vrátím pro více
Neříkej, že jste nebyli, byli jste 'protože jsem tě viděl sám sebe
Je příliš pozdě na to svůj důvod
Lžeš, ty lžeš, co jste udělal, že tentokrát
Je mi špatně ze všech podvádění

Oh, dobře znáš, a to staráš?

'Protože jsem se dívat na vás
oo každý den jsem se dívat, jak mě míjí
Já tě dostanu
Ano, nakonec tě dostanu
Jen pozor mě zkusit

Ale to je těžké být těžké, ale já se snažím můj nejlepší
Protože se uvnitř jsem Burnin '
Chceš to, si to, teď si ji a spusťte
Budu skrývat, jak moc je to bolí '

Oh, dobře znáš, a to staráš?
Oh, dobře znáš, a to staráš?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama