Štítek Reklama

Texty písní Pennywise Unknown Road Dying To Know

Dying To Know

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'll carry the torch - feed off my flame
love is the hottest word for me -
it knows my name
and your spirit cuts through me
like a silent sword
and leaves it's score inside
everytime I take a chance - take it
everytime a rule to break - break it
everytime I change my mind - change it
everytime there's suicide - you know
what's on my mind
you're everywhere I try to hide
I'm threatened by your suicide
I'll test my faith till satisfied
my god I need to know. I know there's
got to be a place
a heaven for the human race
why do I need to die
to go?
I need to know
I'm dyin' to know
well good book says "love"
should be the best thing you can feel
so you gotta stand by your faith
exactly what they say is real
so you push this back in your mind
cause the thought was too intense
that don't make sense
gotta hev it, I must know it
here is my only chance
and I ain't gonna blow it
got to know before I'm outta time
I'm all out of time.
it's burning a hole inside of me
answers to questions I seek
burning a hole inside
keepin' the flame alive.
I will burn this flame until I know
the name I need to know
Ponesu pochodeň - udržuju plamen
láska je nejžhavější slovo -
zná mé jméno
a tvůj duch řeže skrze mě
jako tichý meč
a zanechává uvnitř stopu
vždy, když se chopím šance - chopím
vždy, když poruším pravidlo - poruším
vždy, když změním názor - změním
vždy je to sebevražda - víš
co myslím
jsi všude, snažím se ukrýt
děsím se tvé sebevraždy
zkouším svůj víru, dokud se nespokojím
svého boha potřebuju znát. Vím, že tu
musí být místo,
nebe, pro lidskou rasu
proč musím umřít
abych se tam dostal?
Potřebuju vědět
umírám, abych se dozvěděl
dobrá kniha říká "láska"
by měla být nejlepší věc, co cítíte
tak stůj za svou vírou
přesně, co říkají, to je pravda
postrč to ve své mysli
protože ta myšlenka je příliš citlivá
nedává to smysl
musím to mít, musím to vědět
je to moje jediná šance
a já ji nepromrhám
musím se to dozvědět, než mi vyprší čas
Vypršel mi čas.
hoří ve mně díra
odpovědi na otázky hledám
uvnitř hoří díra
udržuji ten plamen.
Budu ho udržovat, dokud budu znát
jméno, co potřebuju znát.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama