Štítek Reklama

Texty písní Pennywise About Time Waste Of Time

Waste Of Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've got a question for all you sinners
Have you ever wondered is this all there is to life?
A quick adventure not much to mention
A slow procession leading us to die
Or is there a heaven a distant valley
A golden meadow waiting for us in the sky
No one right answer spirit seems broken
Still I just can't help but wonder why
Seems like a tragic waste of time
Who cares what happens when you die?
Life's too short to wonder why
Get on with your life
In towering churches and holy temples
They all conspired to tell me how to live my life
But no religion or new theism
Could ever provide proof to quench my mind
And now I wonder whos's sky I'm under
Is there a heaven waiting for me when I die
No one right answer spirit seems
And still I can't help but wonder why
So many questions I can't tell the difference
Too many abstract thoughts now wrestle in my mind
But through the darkness somewhere should be waiting
A final truth to shower me with light
Their pearls of wisdom and tales of glory
They fed me nicely until I found it was all a lie
No one right answer spirit seems broken
And still I can't help but wonder why
Mám otázky na vás všechny hříšníky
Divili jste se někdy, zda tohle vše je život?
Rychlé dobrodružství, nestojí to za zmínku
Pomalý proces, co nás vede ke smrti
Nebo jsou tu nebesa, vzdálené údolí
Zlaté louky čekající na nás na obloze
Nikdo nemá správou odpověď, duše zdá se být zlomená
Pořád si nemohu pomoci a ptám se proč
Zdá se to jako tragické plýtvání časem
Kdo se stará, co se stane, když zemřeš?
Život je moc krátký aby ses divil proč
Srovnej se s ním
V kostelech a svatých chrámech
Jsou všichni podvodníci, co mi říkají jak mám žít
Ale žádná víra ani nový teismus
Nikdy neutiší mou mysl
A teď se divím, pod čí oblohou jsem
Čeká na mě nebe až umřu
Žádná odpověď se nezdá být správná
A pořád si nemůžu pomoci a ptám se proč
Tolik otázek, nevidím rozdíl
Příliš abstraktních myšlenek bojuje v mé mysli
Však skrze temnotu někde by měla čekat
Konečná pravda, aby mě osprchovala světlem
Jejich perly moudrosti a příběhy slávy
Nakrmili mě pěkně, pak zjistil jsem, že to byli lži
Nikdo nezdá odpověď, duše zdá se být zlomená
A stále si nemohu pomoci a ptám se proč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama