Štítek Reklama

Texty písní Paula Abdul Head Over Heels Sexy Thoughts

Sexy Thoughts

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Day or night it's the way of life
Whatever keeps me pumpin'
Whatever makes me feel alright
Well I've been tryin' to find myself
I was in a trance but now I feel like dancin'
Put on your platforms, get your move on
Won't flow to nothin' I don't like
My vibe is mental, it's never gentle
You gotta do your own thing move it side to side
Now if you love yourself, throw your hands in the air
And if you think you're sexy
Clap your hands like you just don't care
All you gotta do
Sexy things
Is be a little sexy
Bring sexy thoughts
All you gotta do
Sexy thoughts, SEX
Is be a little sexy
I got an attitude
I got a complex
I'm feeling funky, I bet'cha knew that
When you saw me
You thought you could take me to another place
But I ain't hip to that
I ain't with that
Here come the spotlights
I gotta get mine, so move that body
If you ain't got it
It's all about strength, poise, so make some noise
You don't have to let nobody know
How you're gonna steal the show
Now if you love yourself, throw your hands in the air
And if you think you're sexy
Clap your hands like you just don't care
Chorus
Dne nebo v noci je to způsob života
Ať mě drží pumpin '
Ať už se cítím v pohodě
Dobře jsem snažím 'to najít sám sebe
Byl jsem v transu, ale já se cítím jako Dancin '
Dejte na své platformy, dostat své přesunout na
Nebude flow na nic 'se mi nelíbí
My atmosféra je duševní, je to nikdy jemné
Musíš dělat svou vlastní věc, přesunout ji ze strany na stranu
Nyní, pokud máte rádi sami sebe, hodit si ruce ve vzduchu
A jestli si myslíš, že jsi sexy
Tleskat rukama, jako jsi ty prostě nezajímá
Vše, co musíš udělat
Sexy věci
Je být trochu sexy
Přineste sexy myšlenky
Vše, co musíš udělat
Sexy myšlenky, SEX
Je být trochu sexy
Mám přístup
Mám komplex
Cítím funky, jsem věděl, že bet'cha
Když mě viděla
Můžete si myslel, že mě na jiném místě
Ale já není hip k tomuto
Nejsem s tím
Zde přijde svítidla
Musím dostat dolu, tak krok, který subjekt
Pokud nemáš to
Je to všechno o sílu, držení těla, takže Make Some Noise
Nemusíte se nechat nikdo vědět
Jak budeš ukrást show
Nyní, pokud máte rádi sami sebe, hodit si ruce ve vzduchu
A jestli si myslíš, že jsi sexy
Tleskat rukama, jako jsi ty prostě nezajímá
Sbor
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama