Štítek Reklama

Texty písní Paula Abdul Head Over Heels Ho - Down

Ho - Down

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

That's what I want
That's what I need
That's what I want
Ho down
She sprays her lies around her like the clouds release the rain
An endless stream of promises that vaporize again
Remember last Tuesday when you said it was the end
You caught her in your Nissan getting funky with your best friend
She will never change till her flesh is under dirt
But then at least she's hangin' with neighbors she deserves
Forgive me if I seem to sound a little on the loose
But I cannot pour sugar just to sweeten up the truth
I would like to wish for her a long forgotten dream
Happened early morning when I was two or three
Everyone around who didn't quite fit in the mix
Turned and waved goodbye and disappeared without a hitch
Except my friend Billy who lived just across the way
The world belonged to us forever on from that day
Until we ran into that sneaky girl from down the street
Who tried to smile so pretty stealing Billy right from me

Chorus

The world spun around her everywhere that she would go
But even my friend Billy knew that she was just a -- oh no
She had such a way to twist and turn a simple truth
Told my friend Billy I had been a little loose
Then Billy took her arm and left me standing all alone
I just had to wait there watching them do-se-do
Till Billy pushed her in the deepest darkest hole around
It was goodbye sneaky girl -- ho down
I would like to wish for her a place to somewhere far
A place in outer space to some exotic little star
A million miles away would probably suit the planet fine
Someplace where it's clear she is gone and you are mine
Or maybe some romantic little island in the sea
As far away as it is possible to be
She can have the flowers and the wind
And I can have my baby back with me once again

Chorus

I would like to wish for her another little story
My daddy said to me when I was just a little girly
He told me 'bout a pretty graceful lovely lady bird
Who never could find a nest good enough for her
From every tree she landed in she saw one that was better
So off she went before she ever could regain her breath
Wasn't it a pity when she finally hit the ground
It was goodbye lovely birdy -- ho down
Goodbye lovely birdy ho down --
To je to, co chci
To je to, co potřebuji
To je to, co chci
Ho dolů
Měla spreje ji leží kolem ní jako mraky uvolnění déšť
Nekonečný proud slibuje, že se znovu odpaří
Pamatujte si minulé úterý, když jste řekl, že je konec
Můžete ji chytil ve vašem Nissan Získání funky s vaším nejlepším přítelem
Ona se nikdy nezmění až do její tělo je pod špínou
Ale pak alespoň ona hangin 'se sousedy, že si zaslouží
Odpusť mi, jestli bych se zdá, aby to znělo trochu na volné noze
Ale nemohu nalít cukr jen osvěžují pravdu
Rád bych si pro ni dlouho zapomenutý sen
Se stalo brzy ráno, když jsem byl dva nebo tři
Všichni kolem, kteří se ne zcela fit ve směsi
Otočil se a zamával na rozloučenou a zmizel, aniž by zaháknutí
S výjimkou můj přítel Billy, který žil jen přes cestu
Svět patřil nám navždy v od toho dne
Dokud jsme běželi do tohoto záludná dívka z dolů na ulici
Kdo se pokusil o úsměv, takže pěkně krade Billy právo ode mne

Sbor

Svět točil kolem ní všude, že ona by šla
Ale i můj přítel Billy věděl, že ona byla jen - oh ne
Měla tak ke kroucení a otáčení prostou pravdu
Řekl můj přítel Billy jsem byl trochu volné
Pak Billy vzal ji za ruku a nechal mě stojící úplně sám
Jen jsem musel čekat tam díval se na ně do-SE-do
Do Billy strčila do nejhlubších nejtemnější díry v okolí
Bylo to sbohem záludná dívka - ho dolů
Rád bych si pro ni místo, někam daleko
Místo ve vesmíru, na některé exotické malé hvězdy
Milionů kilometrů daleko by asi vyhovovalo planety pokutu
Někam, kde je jasné, že ona je pryč a vy jste moje
Nebo možná nějaký romantický ostrůvek v moři
Jak daleko je to možné, aby se
Ona může mít květiny a vítr
A můžu mít moje dítě se mnou znovu

Sbor

Rád bych si pro ni další malý příběh
Můj táta mi řekl, když jsem byl jen trochu holčičí
Řekl mi 'bout docela elegantní krásné Lady Bird
Kdo nikdy nemohli najít hnízdo pro ni dost dobrý
Z každého stromu se přistál v uviděla ten, který byl lepší
Takže off šla dřív, než vůbec mohla popadnout dech
Nebyl to škoda, když konečně dopadl na zem
Bylo to krásné sbohem Birdy - ho dolů
Sbohem, krásná Birdy ho dolů -
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama