Štítek Reklama

Texty písní Paula Abdul Forever Your Girl One Or The Other

One Or The Other

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If you think you're gonna have the time
To make up your mind
You shouldn't even try
I'm tired of hearing all of your lines
Just tell me that you're mine

You know I'm better than she'll ever be
It's very clear to me
No more
I'll let you mess with me
But baby can't you see

You can only have (one or the other)
Is it gonna be her or
Is it gonna be me
You can only have (one or the other)
If it's gonna be her
You gotta set me free

Let me tell you that it hurts so bad
When you're the last to know
My friends told me so
My heart was always just for you
But now you want her too

You see her you try her
You're always on fire
But boy I've got news for you
You've taken advantage
But baby you can't have
Your cake and eat it too

One or the other
You can't get it right
You say I'm your lover
But someone else is waiting
One or the other
I'm not gonna fight
This won't last forever
So stop your hesitating

One or the other
You can't get it right
You're so undercover you always think I'm playing
One or the other
You want me tonight
I'm not gonna play
It boy
I'm not with it

One or the other
You got to get it right
Said ya can't have
Your cake and eat it too
Pokud si myslíte, že budeš mít čas
Chcete-li, aby se vaše mysl
Měli byste se ani snažit
Jsem unavený ze slyšení všech vašich řádků
Jen mi řekni, že jsi můj

Víš, že jsem lepší než ona bude vždy být
Je to velmi mi jasné,
Žádné další
Nechám vás si se mnou
Ale dítě nemůže vidíte

Můžete mít pouze (jedno nebo druhé)
Je to bude ji nebo
Je to chtěl být já
Můžete mít pouze (jedno nebo druhé)
Pokud to bude její
Musíš mě osvobodil

Dovolte mi, abych vám řekl, že to bolí tak zlé
Když jste naposledy vědět
Moji přátelé mi to
Mé srdce bylo vždy jen pro vás
Ale teď si chci ji taky

Vidíte ji zkuste ji
Vy jste vždy v ohni
Ale kluk mám pro vás novinku
Vy jste využil
Ale dítě nemůžete mít
Váš koláč a sníst ho příliš

Jeden nebo druhý
Nemůžete si to pravé
Říkáte, že jsem tvůj milenec
Ale někdo čeká
Jeden nebo druhý
Nebudu bojovat
To nebude trvat věčně
Takže stop vaše váhá

Jeden nebo druhý
Nemůžete si to pravé
Ty jsi tak tajný byste vždy myslet, že jsem hrál
Jeden nebo druhý
Chceš, abych dnes v noci
Nebudu hrát
To kluk
Nejsem s ním

Jeden nebo druhý
Musíš udělat to správně
Řekl ya nemůže mít
Váš koláč a sníst ho příliš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama