Štítek Reklama

Texty písní Papa Roach Lovehatetragedy Singular Indestructible Droid

Singular Indestructible Droid

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Blood of my blood
Skin of my skin
A normal human being
Solder and wires
Circuitry
We're far from human beings

He's sick of his skin
It's time to trade it in
A galaxy of emotions
Your soul is what it costs
We walk the same path
No body could get in our way
Dangerously
We passionately never hesitate

Keep the soul
That's control
Keep the soul
That's control
Keep the soul
That's control
S.I.D

Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.

Willing to make the change
Surrender the flesh and bones
Against the grain
Pushing beyond the limits of ourselves
This body is just a cage
You're dead and you're in a grave
We're losing our minds
That's just fine
Living forever

Keep the soul
That's control
Keep the soul
That's control
Keep the soul
That's control
S.I.D

Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.

Bleed out my blood
Skin off my skin
Solder the wire
Transformation
Take my body and
Release me from this cage
You can't put a spirit in a grave

Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D.
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D. (Singular Indestructible Droid)
Biological Spiritual Electrical Digital S.I.D. (Singular Indestructible Droid)
Krev z mé krevi
Kůže z mé kůže
Normální lidský tvor
Pájka a vedení
Schéma
My jsme daleko od lidských bytostí

On má dost jeho kůže
Je na čase, abychom my obchodovali to v
Galaxie emocí
Vaše duše je co to stojí
My jdeme stejnou cestu
Žádné tělo mohlo nastoupit do naší cesty
Nebezpečně
My vášnivě nikdy neváháme

Držte duši
To je kontrola
Držte duši
To je kontrola
Držte duši
To je kontrola
S.I.D

Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.

Ochotný k tomu, aby udělal změnu
Vzdejte se masa a kostí
Odpuzující
Tlačení za hranicemi sami sebe
Toto tělo je jen klec
Vy jsou mrtví a vy jste v hrobu
My ztrácíme naše mínění
To je jen jemně
Žití navždy

Držte duši
To je kontrola
Držte duši
To je kontrola
Držte duši
To je kontrola
S.I.D

Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.

Krvácejte mou krev
Kůže mimo mou kůži
Pájejte drát
Přetvoření
Vezměte moje tělo a
Uvolněte mě z této klece
Nemůžete dát ducha v hrobu

Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D.
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D. (jednotlivý nezničitelný Droid)
Biologický duchovní elektrický digitální S.I.D. (jednotlivý nezničitelný Droid)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama