Štítek Reklama

Texty písní Papa Roach Infest Revenge

Revenge

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Remember the girl
Abused with forks, knives, and razor blades?
Remember the girl
Abused with forks, knives, and razor blades?

She finally left him
Had enough of her man's rage
Band-aids covered her scars she left him bloodied
Beat his ass with a bat
Face sunk in like silly putty
Ya alll can say that so I could study
Destruction of the family design
And how the morals of society decline
Essentially it’s beats to rhyme like grapes to wine

It's alright, we're in love
Can't live with or without

You see she can't live with him
And can't live without him
Stress got her
Now she needs to deal with the problem
As the drama gets deeper
I puff on the reefer
Took the last step and sent his ass to the reaper
Chaos
Is what she saw in the mirror
Scared of herself and the power that was in her
It took over
And weighed heavy on her shoulder
Militant insanity is now what controlled her

2x
It's alright, we're in love
Can't live with or without

We’re in love
We’re in love

Kill it before it reaches you
Missiles won't work it's approaching the mainland
What if it reaches the metropolitan areas?
Cosmopolitan areas
Secure the lines and prepare for departure
Calm, calm, calm,
It is a, a big business
And seems to be
Advancing underground
Cuz my style is yo, is underground
I'm green
With my red eyes mad tint
Flea fly flo
Rapido, rapido
She feeds plentiful
ELECTRIFYING THE NATION!
ELECTRIFYING THE NATION!

Don't you see that we’re in danger?
How will we stop it?
She is attacking
Don't you see that we are in danger?
How will we stop it?
She is attacking
x4
Sucka!
Danger danger!

Running out, we’re running out
(Running out of time)
Running out, we’re running out
(Running out of time)
Running out, we’re running out
(Running out of time)
Running out, we’re running out

It's alright, we're in love
Can't live with or without
Pamatuješ tu dívku
Zneužitou vidlemi, nožem a ostrými čepelemi?
Pamatuješ tu dívku
Zneužitou vidlemi, nožem a ostrými čepelemi?

Konečně ho opustila
Měla dost jeho mužského vzteku
Leukoplastí zakryla své jizvy,nechala ho zkrvaveného
Namlátila mu na prdel pálkou
Potopená tvář v hloupém tmelu
Jo můžeš říct vše tak abych mohl studovat
Zničení rodiného návrhu
A jak morálka společnosti klesá
V podstatě se to bije rýmuje jako hrozny na víno

Je to vše v pořádku, milujeme se
Nemůžeme žít s nebo bez

Vidíš, ona nemůže žít s ním
A ona nemůže žít bez něj
Stres ji dostal
Nyní se musí vypořádat z problémem
Jak se to drama dostává hloubš
Jako drama se prohloubí
Vydechuji
Udělala poslední krok a poslala jeho prdel do sekačky
Chaos
Je to, co viděla v zrcadle
Vyděšená sebou a sílou co v ní byla
Bylo to moc
Příliš starostí na jejích ramenou
Militantní šílenství ji teď ovládlo

2x
Je to vše v pořádku, milujeme se
Nemůžeme žít s nebo bez

Milujeme se
Milujeme se

Zabij to než tě to dostane
Rakety nebude fungovat,blíží se to k pevnině
Co když to dosáhne metropolitní oblasti?
kosmopolitních oblastí
Zajistěte vedení a připravte se na odjezd
Klid, klid, klid,
Je to velký byznys
A zdá se být
Pokrok v podzemí
Protože můj styl je jo, je pod zemí
Jsem zelený
A oči mají červenou barvu a šílený odstín
Blechy létat flo
Rapido, Rapido
Krmí hojné
Elektrizuje národ!
Elektrizuje národ!

Nevidíš že jsme v nebezpečí?
Jak to zastavíme?
Ona útočí
Nevidíš že jsme v nebezpečí?
Jak to zastavíme?
Ona útočí
4x
Suck!
Nebezpečí, nebezpečí

Utíkám pryč, my utíkáme pryč
(Utíkáme a nemáme čas)
Utíkám pryč, my utíkáme pryč
(Utíkáme a nemáme čas)
Utíkám pryč, my utíkáme pryč
(Utíkáme a nemáme čas)

Je to v pořádku,milujeme se
Nemůžeme žít s nebo bez
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama