Štítek Reklama

Texty písní Pain Rebirth End Of The Line

End Of The Line

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My gun is pumping - you're down on your knees
A closer step to death
I think I'm coming, are you ready to recieve
I spray you full with my killer disease

I'm coming inside, I'll break you down
Your end of your life
I stole your soul, I'm in control
I just made you mine

It's the end of the line
You're broken to pieces
Crushed by the facts
It's the end of the line
It's not what it supposed to be
How could this be

Face the enemy and meet reality
How could you be so blind
Now you're testing death it controls your mind
Suffering years ahead

I came inside
I broke you down
I ended your life
I stole your soul
I was in control
and I made you mine

It's the end of the line
Má zbraň pumpuje - jsi na kolenou
Krůček od smrti
Myslím, že přicházím, jsi to připraven přijmout
Celého tě pokryji svou zabijáckou nákazou

Vcházím dovnitř, zlomím tě
Konec tvého života
Ukradl jsem tvou duši, ovládám tě
Zkrátka činím z tvého mé

Je to konec řady
Jsi rozbit na kusy
Rozdrcen fakty
Je to konec řady
Není to tím, čím se to zdá být
Jak to může být

Postav se tváří v tvář nepříteli a střetni se s realitou
Jak můžeš být tak slepý
Nyní okoušíš smrt, kontroluje tvou mysl
Utrpení let se blíží

Vstoupil jsem dovnitř
Zlomil jsem tě
Skončil jsem tvůj život
Ukradl jsem tvou duši
Ovládal jsem tě
A učinil jsem z tvého mé

Je to konec řady
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama