Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Testify Your Eyes

Your Eyes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You are my Heaven on earth, and how faithful is Jah,
To keep his promise to I and bless me with life divine.
You are whatever is good inside of I and I.
Let love clear the way cause the princess is coming.

Your Eyes, Your Eyes
and I can see Jah
Your Eyes, Your Eyes
This blessing in disguise
You got me hypnotized
and I can see forever
Your Eyes, Your Eyes

Your so Kind.
Give thanks unto Jah for he blesses and made you mine.
and you were touched by an angel, the kisses she left behind.
I know, I know, cause I can see it with my own eyes.
I know this is real but it feels like I'm dreaming.

Your Eyes, Your Eyes
and I can see Jah
Your Eyes, Your Eyes
This blessing in disguise
You got me hypnotized
and I can see forever
Your Eyes, Your Eyes

Your so Kind.
And this is my favorite place to be.
Cause you are so beautiful when i watch you sleep.
And in the moment i know, everything will be alright.
Cause you are the reason i breathe.
and when i need to find out who i am,
I can always get lost in...

Your Eyes, Your Eyes
and I can see Jah Jah
Your Eyes, Your Eyes
This blessing in disguise
You got me hypnotized
and I can see forever
Your Eyes, Your Eyes
and I can see Jah Jah
Your Eyes, Your Eyes
This blessing in disguise
Your Eyes, Your Eyes
and I can stay here forever
You got me hypnotized
and I can see forever
Your Eyes, Your Eyes

Your so Kind.
Your so Kind.
Ty jsi moje nebe na zemi, a jak věrný je Jah,
Chcete-li zachovat svůj slib, že já a požehnej mi s životem duchovním.
Jste to, co je dobré uvnitř I a I.
Nechť láska jasné, jak způsobit, že princezna se blíží.

Vaše oči, vaše oči
a já vidím, Jah
Vaše oči, vaše oči
Toto požehnání v přestrojení
Dostal jsi mě hypnotizoval
a já vidím, navždy
Vaše oči, vaše oči

Vaše tak laskavý.
Oslavovali Jah pro on požehná a udělal si můj.
a byli jste dotkl anděl, polibky, odešla za ním.
Já vím, já vím, protože já to vidím na vlastní oči.
Vím, že to je reálné, ale je to pocit, jako bych snil.

Vaše oči, vaše oči
a já vidím, Jah
Vaše oči, vaše oči
Toto požehnání v přestrojení
Dostal jsi mě hypnotizoval
a já vidím, navždy
Vaše oči, vaše oči

Vaše tak laskavý.
A tohle je moje oblíbené místo být.
Protože ty jsou tak krásné, když jsem se dívat, jak spí.
A v okamžiku, kdy já vím, všechno bude v pořádku.
Protože ty jsou důvodem i dýchat.
a když jsem je třeba zjistit, kdo jsem,
Vždycky můžu ztratit v. ..

Vaše oči, vaše oči
a já vidím, Jah Jah
Vaše oči, vaše oči
Toto požehnání v přestrojení
Dostal jsi mě hypnotizoval
a já vidím, navždy
Vaše oči, vaše oči
a já vidím, Jah Jah
Vaše oči, vaše oči
Toto požehnání v přestrojení
Vaše oči, vaše oči
a můžu tady zůstat navždy
Dostal jsi mě hypnotizoval
a já vidím, navždy
Vaše oči, vaše oči

Vaše tak laskavý.
Vaše tak laskavý.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama