Štítek Reklama

Texty písní P.O.D. - Payable on Death Testify Strength Of My Life

Strength Of My Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yo! Eternal rhythms in your system so clear.
No negative take your isms stay cleared
We keep it lovely, give you want you want hear (no you won't hear)
And Matisyahu in the house, stand clear.
P.O.D. in the house, stand clear.
If Jah is for me, tell me whom I gon' fear? (no I won't fear)
And Jah of Jacob, deserving of my love
And God of Isaac, bring blessings from above
Hashem of Abraham will show me the way
I go down on my knees and this is what I pray.

Strength Of My Life, whom shall I dread?
When them evildoers approach to devour my flesh.
Even if there would be an army against me,
My heart would not fear.

Steer clear from weird vibes.
Chuck a spear these evil guys must realize,
Even if there would rise a war against me.
In this I trust, it's a must.
Elevated is my head, above my enemy.
Surround me with the song of glory
(Yeah, Song of glory, Yeah, ohhh)

Take away the scales from my eyes
Anoint your love upon my life
Have mercy on my soul and hear me when I cry
Do not abandon me, and don't forsake me
Lead me on the path of integrity

Even if there would be an army against me,
My heart would not fear.
Strength Of My Life, whom shall I dread?
When them evildoers approach to devour my flesh.

Back them up against the wall, stumble and fall then battle y'all
And stand tall, show me favor when I call Oh-oh
Back them against the wall, stumble and them fall
Battle y'all and stand call, show me favor when I call
Oh-oh-oh, yo, Matisyahu, P.O.D.
Eternally, with his majesty
Dwelling in the songs of glory
Dwelling with the song of glory
Yo, Věčné rytmy znějící v čistotě
Nic negativního, zůstávejte v čistotě
Přicházíme v lásce a dáme ti to co chceš slyšet (ne to co nechceš)
A Matisyahu zde stojí v čistotě
P.O.D. zde stojí v čistotě
Když je Bůh se mnou, řekni mi koho bych se měl bát? (nebojím se)
Bůh Jákoba, zasluhuje moji lásku
Bůh Izáka mi přináší požehnání
Bůh Abraháma mi ukazuje cestu
Poklekám na kolena a začínám se modlit

Síla mého života, koho bych se strachoval?
I když zlo chce povstat a zhltnout mě
Dokonce i když povstane armáda proti mě
Mé srdce se nebude bát

Směřujeme v čistotě od špatných vlivů
Zahodit kopí, tohle si musí ti zlí uvědomit
I když povstane válka proti mě.
V tohle věřím, je to nezbytné
Vyvýšil jsi mě, nad mé nepřátele
Jsem obklopen písní slávy
(Yeah, Písní slávy, Yeah, ohhh)

Díky tobě jsem prohlédl
Svojí láskou posvěcuješ můj život
Buď milostiv mé duši a vyslyš mě když křičím
Nezřekni se mě a nezapomeň na mě
Veď mě po stezce spravedlnosti

Dokonce i když povstane armáda proti mě
Mé srdce se nebude bát
Síla mého života, koho bych se strachoval?
I když zlo chce povstat a zhltnout mě

Obrať je proti sobě, ať klopýtnou a upadnou
Drž mě, buď ke mě laskavý když Tě volám Oh-oh
Obrať je proti sobě, ať klopýtnou a upadnou
Drž mě, buď ke mě laskavý když Tě volám Oh-oh

Oh-oh-oh, yo, Matisyahu, P.O.D.
Navěky, v jeho majestátu
Přebýváme v písni slávy
Přebýváme v písni slávy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy
Youradio

Začni poslouchat, co tě baví

Štítek Reklama